The Vorster's and family History

Your Family's Journey Through Time

Notes


Tree:  

Matches 4,801 to 4,850 of 4,867

      «Prev «1 ... 93 94 95 96 97 98 Next»

 #   Notes   Linked to 
4801 West Park Cemetry Grave No 8117/8DR Heever, Christiaan Mauritz van der (I10987)
 
4802 Wewenaar Schoeman, Hendrik Stephanus (I1824)
 
4803 Wewenaar Vorster, Barend Jacobus (I1829)
 
4804 Wewenaar Plessis, Hendrik Stephanus du (I5354)
 
4805 Wewenaar Botha, Jacobus Lodewikus (I12060)
 
4806 Wewenaar Wyk, Louis Johannes van (I20207)
 
4807 Wewenaar Delport, Johannes Frederik (I21547)
 
4808 Wewenaar Family F688
 
4809 Wewenaar Family F994
 
4810 Wewenaar Family F1000
 
4811 Wewenaar en Boer van Roodenek. Vorster, Alwyn Louis (I2191)
 
4812 Wewenaar toe hy met haar trou.
Grtroud 14 Februarie 1836? 
Family F252
 
4813 Wewenaar toe hy met Isabella trou.
V1690 
Vorster, Johannes Lodewyk (I1414)
 
4814 Wewenaar van Kalkpan, Waterberg. Vorster, Jan Stephanus (I3151)
 
4815 Wewenaar van Karbonaatjieskraal, Hopetown. Vorster, Izaak Jacobus (I697)
 
4816 Wewenaar, 48 jaar oud Family F296
 
4817 Wewenaar.Nafd? NN, Pieter Nicolaas (I20584)
 
4818 Wilhelmina Lodewika? Vorster, Wilhelm Lodewickus (I2236)
 
4819 Willem Hendrik Vorster en Martha Susanna Vorster was getuies. Vorster, Aletta Johanna (I21747)
 
4820 Willem Jacobus Vorster & Johanna Adriana Vorster was doopgetuies Vorster, Willem Jacobus (I24180)
 
4821 Willem Johannes Vorster en Mar ia GP Vorster getuies Vorster, Aletta Francina Jacoba (I11043)
 
4822 Willm Adriaan Vorster was die doopvader - die "vader onbekend". Vorster, Gerbrecht Elisabeth (I2287)
 
4823 Wilma Paulsen, Petronella Wilhelmina (I25907)
 
4824 Winkelier, Wapadskloof. Sykes, Robert William (I1295)
 
4825 Woon in 1914 op Modderfontein, Distr. Jamestown Vorster, Johannes Hendrik (I846)
 
4826 Woon in 1924 op Koningskroon, Distr. Wodehouse Kotzee, Maria Elisabeth (I2648)
 
4827 Woon in Christchurch, New Zealand. Vorster, Cornelia Johanna Janetta (I24042)
 
4828 Woon in Oos Londen Vorster, Alwyn Louis (I3862)
 
4829 Woon in Witbank. Willem Johannes Vorster op 1 Dec 1925 aangestel as "curator bonis of mental patient Paulus Phillipus Vorster" Vorster, Paulus Philipus (I2947)
 
4830 Woon op Boesmansbank, Dewetsdorp. Oorlede in Wêreldoorlog II
T5707/45 
Vorster, Johannes Stefanus (I12627)
 
4831 Woon op die plaas Tweekazen No 1213, Waterberg. Vorster, Andreas Wilhelmus Jacobus (I3145)
 
4832 Woon op plaas Roodenek, Distr. Wodehouse
13039? 
Vorster, Alwyn Louis (I3607)
 
4833 Woon op Roodepoort., Balmoral. Vorster, Jan Hendrik (I3206)
 
4834 Woon op Rooipoort, Balmoral. Vorster, Joachim Marthinus (I2024)
 
4835 Woon op Valschfontein, Colesberg. Vorster, Barend Johannes (I5427)
 
4836 Woon tans in Perth, Australië. Vorster, Gerrit Maritz (I20422)
 
4837 Woon tans op die plaas L`Ideal naby Lady Grey ,aangrensend aan Vorstershoek en Kruisementsfontein. Vorster, Hendrik Francois (I1384)
 
4838 Woon vanaf Augustus 2001 in Florida, V.S.A. Vorster, Yolandè (I24044)
 
4839 Woonagtig in Newcastle Vorster, Casper Johannes (I14998)
 
4840 Word die eerste keer gelys in Cradock se opgaafrolle in 1818 - hy besit 2 perde.
In 1819 - 6 beeste,50 skape en 46 bokke.
In 1820 - 21 beeste en 75 skape.
In 1822 - 22 beeste,164 skape en 31 bokke.

Toekenning van die plase Paardehoek 394 en Ruigtekloof 393 (aangrensend aan Mistkraal) gemaak aan S W Vorster op16 Junie 1863. Plase gaan op 12 September 1863 na J A Vorster.(Cradock Quitrents Vol3.1 bls 55) 
Vorster, Schalk Willem (I16)
 
4841 Word die eerste keer gelys in Cradock se opgaafrolle vir 1817 - sy besit niks.
In 1818 - niks.
In 1819 - niks.
In 1820 - 25 skape.
In 1822 - 32 skape en 17 bokke.
In 1823 - 26 skape en 16 bokke.
In 1824 - 30 Skape,12 bokke. 
Vorster, Elsie Johanna (I14)
 
4842 Word die eerste keer gelys in Graaff Reinet se opgaafrolle in 1810 - hy besit niks.In 1811 het hy nog steeds niks. In 1814 is hy getroud,het 1 dogter,26 beeste,50 skape en 50 bokke.

In 1820 - 3 seuns,1 dogter,22 beeste,94 skape,woon in agter Sneeuwberg.
In 1822 - 3 seuns, 2 dogters,13 beeste en 5520 wynstokke!
In 1823 - 3 seuns, 2 dogters,510 skape en 5520 wynstokke.
In 1824 - 3 seuns, 3 dogters, 22 beeste, 639 skape en 5520 wynstokke.

"Bar Joh Vorster , Jacobus zoon , koop op 29 Augustus 1820 erwe 24 & 25 in Cradock", elk groot 1 morg 25 roede en hy betaal 1200 Riksdalers. Hy verkoop erf 25 op 9 Jul 1833 aan Andries Daniel Venter.
(Transfers,Vol 4 Part1 bls 65) 
Vorster, Barend Johannes (I13)
 
4843 Word die eerste keer genoem in Cradock se opgaafrolle vir 1816 - besit niks.
In 1817 - niks
In 1818 - 10 beeste,96 skape en 21 bokke.
In 1819 - 18 beeste,90 skape, 26 bokke.
In 1820 - 21 beeste en 110 skape.
In 1822 - 22 beeste, 164 skape en 31 bokke.
In 1823 - 31 beeste,207 skape en 25 bokke.
In 1824 - 1 dogter, 2 waens, 2 perde, 25 beeste, 21 skape.

31 Maart 1837 - Doen aansoek en verkry toekenning van die plaas Rietfontein 174 veldkornetskap Brak Rivier, groot 3736 morg in die distrik Albert (QRR 9 bls 134)

Hy verkoop die plaas op 2 November 1854 aan Johannes Hendrik van der Walt vir £1650-0-0.(T188,12.1.1855) 
Vorster, Jacobus Adriaan (I15)
 
4844 Word die eerste keer getoon in Graaff Reinet se opgaafrolle in 1805- hy het i seun,4dogters en 603 skape. In 1806 het hy net 380 skape.In 1807 het hy steeds1 seun, 4 dogters en 550 skape.
In 1812 is hy `n wewenaar met 4 dogters, 8 beeste en 223 skape.In 1813 het hy nog syeeds 4 dogters,8beeste en 210 skape en hy woon in die agter Sneeuwberg distrik.In 1814 het hy 4 dogters,8 beeste en 152 skape en hy woon steeds in die agter Sneeuwberg distrik. 
Meyer, Olof Abraham Servaas de (I262)
 
4845 Word later Hendrik Schoeman. Arriveer 1724 Schumacher, Heinrich (I8177)
 
4846 Word ook as gedoop getoon op 3/11/1962 te Sasolburg Wes. Vorster, Isabella Magrietha (I21716)
 
4847 Word vir die eerste keer genoem in Balmoral & Middelburg Konsentrasiekamp rekords - DBC 46 Balmoral Cr, DBC 47, Balmoral en DBC 83 Middelburg CR.. Kon nog geen ander rekords opspoor nie. No. 85278 Tent No. II 765 Was in die kamp vanaf 4 Junie 1901 (1 jaar oud) tot met sy dood op 27 Julie 1901. Oorlede aan "measles". Vorster, Barend Jacobus Johannes (I26286)
 
4848 Wsduwee Lubbe Swart, Martha Malan (I21874)
 
4849 Wweduwee Smith Rensburg, Dina Carolina van (I6726)
 
4850 Wynand Frederik Bloem? Bloem, Cornelis Petrus (I15102)
 

      «Prev «1 ... 93 94 95 96 97 98 Next»


Contact Us

  • Contact Us
  • vorster.net@gmail.com
  • vorster.net/genealogie

Webmaster Message

For updates use the "suggest" link on the relevant data page of the person and submit.