Kaapse doop registers van Vorster families

1073 Intekeninge
Kontak NG Kerk Argief vir inligting.

Naam

Doop Datum

Gebied of Dorp

 

Verwysings

 

Abraham Gert Willem

10.12.1856

Burgersdorp

20

768

1856-1861

Abraham Jacobus

24.12.1860

Burgersdorp

23

417

1860-1875

Abraham Jacobus

7 Jun 1891

Klein Boetsap

76

1035

1885-1898

Abraham Jacobus

27 Okt 1896

Molteno

82

303

1885-1898

Abraham Jacobus

28.10.1857

Burgersdorp

20

825

1856-1861

Abraham Jakobus

2 Jun 1892

Barkly-Oos

77

103

1885-1898

Abraham Jakobus

7 Sep 1892

Barkly-Oos

77

106

1885-1898

Abraham Jakobus

15 Feb 1890

Barkly-Oos

74

223

1885-1898

Abraham Van Wyk

29 Mei 1889

Victoria-Wes

75

1881

1885-1898

Adriaan Johannes

3 . 2.1865

Lady Grey

23

1115

1860-1875

Adrian Petrus Jacobus

24. 1.1866

Middelburg

34

9

1860-1875

Adriana Johanna

29 Mrt 1897

Middelburg

82

278

1885-1898

Agatha Cathriena

28. 3.1878

Barkly-Oos

48

48

1875-1882

Agatha Catrina

4 . 1.1872

Dordrecht

34

660

1860-1875

Albert Grobbelaar

19.11.1859

Graaff-Reinet

20

158

1856-1861

Albert Johannes

4 Sep 1897

Cradock

81

943

1885-1898

Albert William James

7 Feb 1896

Cradock

80

485

1885-1898

Albertha Johanna Maria

18.10.1859

Graaff-Reinet

20

132

1856-1861

Albertha Johanna Sofia

24 Feb 1886

Cradock

68

348

1885-1898

Albertus

20. 9.1877

Cradock

48

48

1875-1882

Aletha Elizabeth Johanna Wilhelmina

2 Des 1896

Dordrecht

81

1007

1885-1898

Aletta Catharina

10. 9.1864

Burgersdorp

23

475

1860-1875

Aletta Catharina

23. 6.1868

Lady Grey

34

1256

1860-1875

Aletta Catharina

4.10.1859

Aliwal-Noord

20

1176

1856-1861

Aletta Elizabeth

18. 7.1862

Victoria-Wes

29

771

1860-1875

Aletta Elizabeth

31.12.1864

Victoria-Wes

29

844

1860-1875

Aletta Elizabeth

20 Aug 1894

Aberdeen

78

39

1885-1898

Aletta Elizabeth

26 Apr 1894

Warrenton

79

2240

1885-1898

Aletta Maria

28 Jun 1896

Cedarville

81

747

1885-1898

Aletta Susanna

27.12.1876

Aliwal-Noord

48

48

1875-1882

Aletta Susanna

28.12.1859

Aliwal-Noord

20

1176

1856-1861

Aletta Susanna

25. 6.1857

Aliwal-Noord

20

1103

1856-1861

Alewin* Maria Petronella

29.10.1879

Middelburg

55

55

1875-1882

Alewyn Johannes

1 Apr 1892

Carnarvon

77

405

1885-1898

Alewyn Johannes

26 Jun 1888

Victoria-Wes

73

55

1885-1898

Alewyn Louis

12 Mrt 1893

Dordrecht

77

567

1885-1898

Alewyn Petrus

6 Nov 1890

Cradock

74

1043

1885-1898

Alewyn Petrus

28 Mrt 1897

Dutoitspan

81

1128

1885-1898

Alewyn Petrus

8 Apr 1887

Cradock

68

378

1885-1898

Alewyn Petrus Jacobus

12 Okt 1887

Middelburg

70

947

1885-1898

Alewyn Johannes

17. 8.1864

Murraysburg

23

56

1860-1875

Alewyn Lewis

8. 6.1874

Lady Grey

48

48

1875-1882

Alewyn Louis

27. 7.1869

Aliwal-Noord

33

1588

1860-1875

Alewyn Louis

29. 9.1881

Dordrecht

54

54

1875-1882

Alewyn Petrus

17.12.1861

Middelburg

23

539

1860-1875

Alewyn Petrus

20. 4.1862

Middelburg

23

545

1860-1875

Alewyn Petrus

25.12.1876

Cradock

48

48

1875-1882

Alewyn Petrus

18.10.1876

Middelburg

52

52

1875-1882

Alewyn Petrus

14. 9.1879

Cradock

54

54

1875-1882

Alewyn Petrus

13 Sep 1890

Middelburg

75

249

1885-1898

Alexander Johannes Munro

1 Jul 1891

Barkly-Oos

76

109

1885-1898

Alida Barendina

18. 3.1871

Middelburg

34

45

1860-1875

Alida Barendina Hendrina

22. 3.1859

Aliwal-Noord

20

1147

1856-1861

Alida Magdalena

18. 4.1874

Aberdeen

42

656

1860-1875

Alida Magdalena

18 Okt 1895

Murraysburg

80

1331

1885-1898

Allettha Catharina

18. 6.1866

Cradock

33

541

1860-1875

Alwyn Johannes

5 Mei 1893

Victoria-Wes

79

2126

1885-1898

Alwyn Johannes

12. 9.1873

Victoria-Wes

44

163

1860-1875

Alwyn Louis

24. 4.1881

Aliwal-Noord

54

54

1875-1882

Alwyn Louis

24 Nov 1892

Aliwal-Noord

77

78

1885-1898

Alwyn Petrus

17. 7.1862

Cradock

23

227

1860-1875

Andriena Petronella

24. 6.1872

Murraysburg

34

907

1860-1875

Andries

21.10.1861

Burgersdorp

23

435

1860-1875

Andries

25. 9.1858

Aberdeen

20

1457

1856-1861

Andries Adriaan

13 Aug 1890

Middelburg

75

249

1885-1898

Andries Adrian

1 9 Nov 1889

Middelburg

75

233

1885-1898

Andries Jacobus

7.12.1868

Colesberg

33

873

1860-1875

Andries Jacobus

2. 3.1870

Lady Grey

34

1296

1860-1875

Andries Johannes Hendrik

18. 8.1879

Middelburg

55

55

1875-1882

Andries Johannes Jacobus

11.11.1877

Colesberg

52

52

1875-1882

Andries Petrus

29 . 8.1874

Murraysburg

44

613

1860-1875

Andries Petrus

19.12.1872

Dordrecht

42

705

1860-1875

Andries Petrus

21 Jul 1888

Murrysburg

73

99

1885-1898

Andries Petrus

22 Mrt 1893

Murrysburg

77

1309

1885-1898

Andries Stefanus

25. 3.1871

Colesberg

33

931

1860-1875

Andries Stefanus

13.10.1874

Philipstown

42

1257

1860-1875

Andries Wilhelmus Jacobus

6. 5.1881

Kimberley

55

55

1875-1882

Anna Francina

10 Okt 1895

Cradock

80

477

1885-1898

Anna Francina Hendrina

5 Des 1892

Burgersdorp

77

238

1885-1898

Anna Elizabeth

17.10.1877

Lady Grey

48

48

1875-1882

Anna Elizabeth

23. 2.1879

Lady Grey

48

48

1875-1882

Anna Carolina

2.12.1853

Middelburg

20

1066

1856-1861

Anna Carolina Maria

23 Jul 1885

Graaff-Reinet

68

6

1885-1898

Anna Catharina

2 Jan 1894

Barkly-Oos

78

225

1885-1898

Anna Catharina

30 Nov 1897

Warrenton

52

2272

1885-1898

Anna Catharina

14 Des 1889

Elliot

74

1247

1885-1898

Anna Catharina

5 Feb 1898

Graaff-Reinet

81

1398

1885-1898

Anna Catharina Elisabeth

31. 1.1867

Aliwal-Noord

33

1552

1860-1875

Anna Catharina Elizabeth

8 Mrt 1897

Aliwal-Noord

81

131

1885-1898

Anna Catharina Maria

4.11.1875

Steynsburg

48

48

1875-1882

Anna Catharina Susanna

21. 3.1869

Burgersdorp

33

1115

1860-1875

Anna Catharina Susanna

7. 9.1866

Colesberg

33

808

1860-1875

Anna Catharina Susanna Johanna

17 Nov 1896

Molteno

82

305

1885-1898

Anna Catharina Susanna Johanna

8 Jun 1894

Molteno

79

317

1885-1898

Anna Cecilia

22. 8.1866

Burgersdorp

33

1005

1860-1875

Anna Cecilia

18. 8.1857

Middelburg

20

979

1856-1861

Anna Cecilia

18 Feb 1888

Cradock

71

791

1885-1898

Anna Cecilia

10 Okt 1891

Steynsburg

76

1992

1885-1898

Anna Cecilia Catharina

16 Jul 1888

Molteno

73

756

1885-1898

Anna Christina

20 Des 1890

Hopetown

74

1798

1885-1898

Anna Christina Jacoba Adriana

6. 7.1861

Middelburg

23

530

1860-1875

Anna Christina Magdalena

13. 8.1869

Lady Grey

34

1289

1860-1875

Anna Cicilia

18. 3.1876

Aberdeen

52

52

1875-1882

Anna Cornelia

24. 5.1868

Cradock

33

619

1860-1875

Anna Cornelia

1 Jun 1895

Middelburg

80

1211

1885-1898

Anna Francina

26. 6.1874

Cradock

42

228

1860-1875

Anna Francina

14. 4.1881

Cradock

56

56

1875-1882

Anna Francina Elizabeth

21 Jan 1889

Cradock

72

848

1885-1898

Anna Francina Hendrina

5. 9.1866

Burgersdorp

33

995

1860-1875

Anna Francina Hendrina

9.10.1872

Burgersdorp

42

291

1860-1875

Anna Francina Hendrina

15. 4.1880

Steynsburg

54

54

1875-1882

Anna Francina Hendrina

2. 7.1881

Steynsburg

54

54

1875-1882

Anna Johanna

14. 8.1877

Middelburg

52

52

1875-1882

Anna Johanna

19 Mrt 1890

Middelburg

75

238

1885-1898

Anna Johanna

3 Nov 1893

Barkly-Oos

78

217

1885-1898

Anna Lasia Sophia

27. 2.1867

Colesberg

33

817

1860-1875

Anna Louiza Sofia

9. 3.1877

Colesberg

52

52

1875-1882

Anna Magdalena

9. 3.1866

Colesberg

33

799

1860-1875

Anna Magdalena

9. 8.1868

Victoria-Wes

32

299

1860-1875

Anna Magdalena

5.11.1870

Aliwal-Noord

33

1597

1860-1875

Anna Magdalena

20. 9. 1876

Victoria-Wes

53

53

1875-1882

Anna Magdalena

23. 7.1859

Cradock

20

362

1856-1861

Anna Magdalena

27. 1.1859

Cradock

20

330

1856-1861

Anna Magdalena Maria

11 Des 1895

Carnarvon

80

365

1885-1898

Anna Margaretha Johanna

31. 7.1872

Burgersdorp

42

284

1860-1875

Anna Maria

25.12.1864

Dordrecht

23

987

1860-1875

Anna Maria

28. 4.1875

Lady Grey

48

48

1875-1882

Anna Maria

1 Aug 1893

Colesberg

78

993

1885-1898

Anna Maria

3 Aug 1897

Barkly-Oos

81

195

1885-1898

Anna Maria Jacoba

7 Nov 1896

Molteno

82

302

1885-1898

Anna Martha

17.10.1863

Colesberg

24

322

1860-1875

Anna Martha

2. 7.1865

Colesberg

23

307

1860-1875

Anna Sophia

10. 7.1868

Aliwal-Noord

33

1573

1860-1875

Anna Sophia

23.12.1870

Graaff-Reinet

33

370

1860-1875

Anna Sophia

7 Des 1889

Philipstown

75

844

1885-1898

Anna Sophia Maria

30 Nov 1895

Middelburg

80

1220

1885-1898

Anna Sophya Maria

17 Jan 1898

Middelburg

82

292

1885-1898

Anna Susanna

11.12.1871

Aberdeen

34

1133

1860-1875

Anna Susanna

19. 8.1868

Graaff-Reinet

33

208

1860-1875

Anna Susanna

14. 4.1861

Somerset-Oos

23

1015

1860-1875

Anna Susanna

30. 7.1879

Middelburg

52

52

1875-1882

Anna Susanna

16. 6.1879

Barkly-Oos

54

54

1875-1882

Anna Susanna

15. 1.1860

Graaff-Reinet

W

156

1856-1861

Anna Susanna

28 Jul 1885

Aberdeen

68

189

1885-1898

Anna Susanna Elisabeth

5. 2.1862

Aberdeen

24

648

1860-1875

Anna Susanna Elisabeth

14. 7.1867

Aberdeen

34

983

1860-1875

Anna Suzanna

15.10.1961

Graaff-Reinet

24

17

1860-1875

Anna Suzanna

12 9.1862

Graaff-Reinet

24

67

1860-1875

Augustin Benjamin

12 Des 1892

Barkly-Oos

77

117

1885-1898

Barend Johannes Jakobus

26 Apr 1895

Klein Boetsap

80

1031

1885-1898

Barend Christoffel

8 Nov 18m

Aberdeen

72

777

1885-1898

Barend Christoffel

31 Des 1892

Aberdeen

77

21

1885-1898

Barend Johannes

8 Aug 1893

Umtata

79

1980

1885-1898

Barend Johannes

5 Jul 1888

Barkly-Oos

73

707

1885-1898

Barend Johannes

28 Aug 1890

Barkly-Oos

74

250

1885-1898

Barend Johannes

9 Jun 1897

Middelburg

82

280

1885-1898

Barend Johannes

12 Mrt 1889

Cradock

74

994

1885-1898

Barend Christoffel

5. 2.1867

Lady Grey

34

1234

1860-1875

Barend Christoffel

2. 2.1867

Lady Grey

34

1236

1860-1875

Barend Christoffel

26.10.1868

Lady Grey

34

1269

1860-1875

Barend Isaak

3. 7.1863

Richmond

24

395

1860-1875

Barend Izak

15 Nov 1895

Kimberley

80

1020

1885-1898

Barend Jacobus

17. 1.1874

Colesberg

42

269

1860-1875

Barend Jacobus

13 Feb 1890

Venterstad

75

1868

1885-1898

Barend Johannes

15. 8.1865

Graaff-Reinet

33

2

1860-1875

Barend Johannes

21. 6.1865

Aliwal-Noord

24

561(k)

1860-1875

Barend Johannes

13. 3.1865

Burgersdorp

23

488

1860-1875

Barend Johannes

30.10.1873

Middelburg

42

374

1860-1875

Barend Johannes

13. 4.1870

Cradock

33

689

1860-1875

Barend Johannes

25. 4.1869

Murraysburg

34

856

1860-1875

Barend Johannes

26. 6.1873

Lady Grey

42

825

1860-1875

Barend Johannes

30. 1.1870

Burgersdorp

33

1144

1860-1875

Barend Johannes

27. 5.1863

Burgersdorp

24

475

1860-1875

Barend Johannes

30.11.1870

Cradock

 

716

1860-1875

Barend Johannes

8. 9.1862

Graaff-Reinet

24

69

1860-1875

Barend Johannes

13. 3.1874

Middelburg

42

378

1860-1875

Barend Johannes

12. 6.1859

Aliwal-Noord

20

1170

1856-1861

Barend Johannes

29. 3.1859

Middelburg

20

1021

1856-1861

Barend Johannes

11.10.1858

Middelburg

20

1007

1856-1861

Barend Johannes

24 Des 1896

Barkly-Oos

81

184

1885-1898

Barend Johannes

3 Jan 1894

Barkly-Oos

78

220

1885-1898

Barend Johannes

27 Aug 1895

Middelburg

80

1223

1885-1898

Barend Johannes

17 Jun 1887

Middelburg

70

938

1885-1898

Barend Johannes Jakobus

29 Des 1889

Steynsburg

75

1483

1885-1898

Barend Johannes Christoffel

2 Okt 1896

Graaff-Reinet

81

1366

1885-1898

Barend Johannes Christoffel

30 Jan 1889

Aliwal-Noord

73

565

1885-1898

Barend Johannes Martinus

13 Apr 1896

Middelburg

80

1226

1885-1898

Barend Johannes Andries

12. 3.1857

Cradock

20

245

1856-1861

Barend Johannes Marthinus

17. 4.1856

Middelburg

20

957

1856-1861

Barend Isaac

9. 4.1875

Burgersdorp

48

29

1875-1882

Barend Jacobus Venter

26 Feb 1894

Burgersdorp

78

471

1885-1898

Barend Johannes

21. 6.1865

Aliwal-Noord

24

561(j)

1860-1875

Barend Johannes

15. 5.1869

Lady Grey

34

1277

1860-1875

Barend Johannes

18 . 7.1862

Aberdeen

24

658

1860-1875

Barend Johannes

5. 3.1861

Graaff-Reinet

23

55

1860-1875

Barend Johannes

18. 2.1875

Burgersdorp

48

23

1875-1882

Barend Johannes

14. 3.1879

Middelburg

52

728

1875-1882

Barend Johannes

1. 4.1878

Lady Grey

48

309b

1875-1882

Barend Johannes

2.12.1876

Cradock

48

356

1875-1882

Barend Johannes

2. 6.1879

Middelburg

52

583

1875-1882

Barend Johannes

14 Sep 1891

Barkly-Oos

76

118

1885-1898

Barend Johannes Jacobus

7.11.1875

Burgersdorp

48

180

1875-1882

Barend Johannes Christoffel

18. 9.1871

Aberdeen

34

1123

1860-1875

Barend Johannes Christoffel

5.11.1871

Aberdeen

34

1124

1860-1875

Barend Johannes Marthinus

8.12.1870

Middelburg

34

37

1860-1875

Barend Johannis

31. 3.1868

Hanover

34

732

1860-1875

Barend Nicolaas Stephanus

18.12.1875

Middelburg

52

119

1875-1882

Barend Stephanus

17. 5.1860

Colesberg

20

627

1856-1861

Barendina Henrietta

29. 5.1875

Graaff-Reinet

42

1023

1860-1875

Barendina Johanna

26 Sep 1895

Pearston

80

1510

1885-1898

Benjamin Cornelius

30 Mrt 1893

Barkly-Oos

77

126

1885-1898

Bertha Elizabetha Johanna

9.12.1880

Barkly-Oos

54

347

1875-1882

Carel Hendrik

13 Nov 1887

Warrenton

70

1123

1885-1898

Carel Louis

7 Okt 1895

Middelburg

80

1216

1885-1898

Carl

1.10.1873

Aliwal-Noord

42

830

1860-1875

Carolina Edith

14. 7.1877

Graaff-Reinet

52

536

1875-1882

Carolina Henrietta

20. 8.1855

Beaufort-Wes

29

21

1860-1875

Casper Jan Hendrik

18. 4.1859

Middelburg

20

1023

1856-1861

Casper Jan Hendrik

7. 6.1856

Middelburg

20

959

1856-1861

Casper Johannes

13 Jan 1898

Dordrecht

81

1057

1885-1898

Catarina Maria

7.10.1862

Aliwal-Noord

24

529

1860-1875

Catharina Adriana Petronella

28.12.1859

Graaff-Reinet

20

146

1856-1861

Catharina Elizabeth

30. 9.1872

Graaff-Reinet

42

9

1860-1875

Catharina Fredrika

15 Aug 1888

Barkly-Oos

73

714

1885-1898

Catharina Helena

2.12.1865

Aliwal-Noord

33

1535

1860-1875

Catharina Hendrika Frederika

25. 9.1875

Burgersdorp

48

179

1875-1882

Catharina Jacoba

27. 1.1870

Graaff-Reinet

33

300

1860-1875

Catharina Magdalena

28 Jun 1892

Colesberg

77

490

1885-1898

Catharina Maria

28. 5.1882

Aliwal-Noord

54

487

1875-1882

Catharina Susanna

3.10.1865

Aliwal-Noord

33

1531

1860-1875

Catharina Susanna

12 Aug 1889

Dordrecht

74

1080

1885-1898

Catharina Susanna

20 Nov 1886

Dordrecht

70

595

1885-1898

Catharina Susara Maryna

2. 6.1873

Aberdeen

42

624

1860-1875

Catharina Susara Philippina

8 Aug 1891

Graaff-Reinet

76

734

1885-1898

Catharina Wilhelmina

21 Nov 1881

Queenstown

75

1112

1885-1898

Catharina Wilhelmina Adriana

21 Apr 1895

Dordrecht

80

510

1885-1898

Cecilia Johanna

30.12.1843

Aliwal-Noord

24

555

1860-1875

Cecilia Johanna

12 Mrt 1893

Dordrecht

77

568

1885-1898

Cecilia Magdalena

26. 7.1877

Aberdeen

52

444

1875-1882

Cecilia Magdalena

4. 4.1878

Middelburg

52

580

1875-1882

Cecilia Magdalena

17. 6.1878

Middelburg

52

581

1875-1882

Cecilia Magdalena Zacharyda

10 Okt 1890

Middelburg

75

250

1885-1898

Charel Jacob

14 Mei 1889

Colesberg

73

972

1885-1898

Charl Jacob

22 Aug 1894

Colesberg

78

1012

1885-1898

Charl Jacob Naude

19. 6.1882

Lady Grey

54

555

1875-1882

Charl Johannis

5. 3.1877

Lady Grey

48

472

1875-1882

Charles Elizabeth

5 Mei 1888

Middelburg

73

976

1885-1898

Charles Jacob

10.10.1863

Colesberg

24

320

1860-1875

Charles Jacob

4.11.1875

Colesberg

52

107

1875-1882

Charles Johannes

10. 5.1873

Colesberg

42

246

1860-1875

Charles Johannis

3. 4.1864

Middelburg

24

575

1860-1875

Charlotta Jacoba

10 Jan 1889

Lady Grey

73

668

1885-1898

Christiaan Jacobus

1. 3.1864

Murraysburg

24

759

1860-1875

Christiaan Jacobus Rabie

6 Sep 1890

Aberdeen

74

40

1885-1898

Christiaan Johannes

14. 8.1867

Murraysburg

34

825

1860-1875

Christiaan Johannes

12 Nov 1888

Graaff-Reinet

74

1464

1885-1898

Christiaan Mauritz

25.10.1880

Burgersdorp

54

225

1875-1882

Christiaan Schalk Willem

19. 4.1882

Middelburg

55

729

1875-1882

Christian Adriana

1 Okt 1895

Cradock

80

476

1885-1898

Christian Frederick

26 Sep 1887

Barkly-Oos

70

683

1885-1898

Christian Johannes

22 Mrt 1890

Burgersdorp

74

477

1885-1898

Christian Mauritz

23 Feb 1889

Molteno

73

766

1885-1898

Christian Schalk Willem

22. 9.1856

Middelburg

20

959

1856-1861

Christina Maria

15 Nov 1894

Cradock

78

1095

1885-1898

Christina Elizabeth

6 Jan 18M

Graaff-Reinet

71

617

1885-1898

Christina Maryna

8. 1.1875

Burgersdorp

48

21

1875-1882

Christina Petronella

20. 7.1857

Aberdeen

20

1428

1856-1861

Christoffel Albertyn

3 Apr 1892

Graaff-Reinet

76

747

1885-1898

Christoffel Alewyn

3. 7.1872

Cradock

33

775

1860-1875

Christoffel Alewyn

29 Mrt 1895

Molteno

79

330

1885-1898

Cicilia Johanna Jacoba

24 Nov 1893

Dordrecht

78

1165

1885-1898

Clasina Helena Sophia

21 Mei 1893

Kimberley

78

2136

1885-1898

Classina Helena Sophia

17 Okt 1895

Kimberley

80

1017

1885-1898

Coert Johannes

2. 5.1867

Middelburg

34

26

1860-1875

Coert Johannes

15. 1.1871

Middelburg

34

39

1860-1875

Coert Johannes

20.11.1356

Middelburg

20

963

1856-1861

Coert Johannes

5.10.1875

Middelburg

52

121

1875-1882

Coert Johannes

6. 5.1877

Middelburg

52

343

1875-1882

Coert Johannes

4. 3.1881

Middelburg

55

422

1875-1882

Coert Johannes

12. 3.1882

Middelburg

55

726

1875-1882

Coert Johannes

2 Sep 1892

Middelburg

77

1198

1885-1898

Cornelia Catharina Hendrina

6. 8.1868

Cradock

33

622

1860-1875

Cornelia Catharina Hendrina

11 Mrt 1893

Middelburg

77

1209

1885-1898

Cornelia Hermanus Stefanus Olivier

7 Jun 1891

Burgersdorp

76

243

1885-1898

Cornelia Margaritha

9 .10.1873

Burgersdorp

42

327

1860-1875

Cornelis Alewyn

26 Okt 1894

Dutoitspan

78

1269

1885-1898

Cornelis Dirk Rudolf

4. 1.1875

Colesberg

52

107

1875-1882

Cornelius Jacobus

1 Aug 1896

Klein Boetsap

81

2015

1885-1898

Daniel Francois

16 Jan 1895

Maraisburg

79

260

1885-1898

Daniel Hendrik Jacobus

11 Mrt 1889

Lady Grey

73

671

1885-1898

Daniel Jacobus

27 Jul 1893

Aberdeen

78

6

1885-1898

Daniel Jacobus Brink

17 Aug 1886

Murraysburg

68

865

1885-1898

Daniel Johames

15 A1Dr 1890

Venterstad

75

1867

1885-1898

Daniel Petrus

23 Des 1897

Maraisburg

82

258

1885-1898

Daniel Charl du Toit

19. 7.1874

Middelburg

42

382

1860-1875

Daniel Francois

13.10.1859

Burgersdorp

20

928

1856-1861

Daniel Jacobus

3.11.1875

Aberdeen

52

200

1875-1882

Daniel Jacobus

18. 1.1880

Aberdeen

56

700

1875-1882

Daniel Jacobus van Niekerk

24. 4.1860

Aberdeen

20

1487

1856-1861

Daniel Petrus

25. 5.1861

Burgersdorp

23

428

1860-1875

Daniel Petrus

29.11.1856

Cradock

20

226

1856-1861

Daniel Petrus

26.10.1877

Aliwal-Noord

48

615

1875-1882

Daniel Stephanus

9. 3.1878

Aberdeen

52

643

1875-1882

David

26 Jul 1892

Dordrecht

77

557

1885-1898

David Alewyn Jacobus

13. 2.1879

Burgersdorp

48

792

1875-1882

David Benjamin

5 Okt 1896

Barkly-Oos

81

179

1885-1898

David Petrus Jacobus

6. 9.1877

Colesberg

52

334

1875-1882

David Petrus Johannes

4. 4.1875

Cradock

42

1068

1860-1875

David Petrus Johannes

22.10.1879

Nu-Bethesda

56

803

1875-1882

Diederick Jacobus

1 Jul 1887

Aberdeen

71

690

1885-1898

Diederik Jacobus

11. 8.1876

Aberdeen

52

242

1875-1882

Diederik Jacobus

13 Mrt 1898

Graaff-Reinet

81

1403

1885-1898

Dirk Coetzee

11 Apr 1893

Graaff-Reinet

78

1494

1885-1898

Dirk Johames

12 Mrt 1895

Warrenton

79

2255

1885-1898

Dirk Petrus Jacobus Johannes

26 Des 1888

Warrenton

73

1175

1885-1898

Dirk Vermooten

26.10.1871

Burgersdorp

33

1212

1860-1875

Dirkje Cecilia Carolina

20. 1.1875

Lady Grey

48

112

1875-1882

Dorothea Hendrina

9. 2.1869

Lady Grey

34

1275

1860-1875

Dorothea Hendrina

24 Des 1896

Barkly-Oos

81

184

1885-1898

Dorothea Maria

3. 5.1871

Cradock

33

731

1860-1875

Dorothea Maria

2. 5.1880

Cradock

54

21

1875-1882

Dorothea Maria

1. 4.1882

Barkly-Oos

54

605

1875-1882

Dorothea Maria

19 Nov 1890

Umtata

75

1750

1885-1898

Dorothea Maria

11 Jun 1894

Barkly-Oos

78

229

1885-1898

Dorothea Maria

21 Nov 1887

Barkly-Oos

70

691

1885-1898

Edmund Zacharias Johannes

28 Jun 1897

Barkly-Oos

81

197

1885-1898

Elisabeth Magdalena

1. 6.1871

Aliwal-Noord

42

393

1860-1875

Elizabeth

23 Aug 1890

Cradock

74

1037

1885-1898

Elizabeth Gertruida

15 Jul 1897

Middelburg

82

282

1885-1898

Elizabeth Jacoba

14 Des 1892

Maraisburg

77

1189

1885-1898

Elizabeth Johanna

25 Mrt 1896

Lady Grey

82

85

1885-1898

Elizabeth Johanna

20 Sep 1890

Barkly-Oos

74

251

1885-1898

Elizabeth Johanna

31 Okt 1891

Lady Grey

75

98

1885-1898

Elizabeth Johanna Catharina

9 Aug 1892

Barkly-Oos

77

113

1885-1898

Elizabeth Jacoba

2. 3.1868

Burgersdorp

33

1062

1860-1875

Elizabeth Johanna

22.12.1868

Aliwal-Noord

33

1584

1860-1875

Elizabeth Johanna

6.11.1875

Cradock

52

84

1875-1882

Elizabeth Magdalena

29. 9.1864

Jansenville

23

781/2

1860-1875

Elizabeth Magdalena Margaretha

15 Jan 1895

Graaff-Reinet

78

1534

1885-1898

Elizabeth Magritha Johanna

13.12.1863

Hanover

34

696

1860-1875

Elizabeth Margritha

28. 5.1872

Graaff-Reinet

33

487

1860-1875

Elizabeth Margritha

20. 7.1857

Graaff-Reinet

20

46

1856-1861

Elizabeth Maria

13. 3.1875

Middelburg

42

1108

1860-1875

Elizabeth Maria

29. 9.1861

Burgersdorp

23

444

1860-1875

Elizabeth Maria

25 Jan 1895

Middelburg

79

291

1885-1898

Elizabeth Maria

18 Jun 1892

Steynsburg

77

1887

1885-1898

Elizabeth Maria Cornelia

12.11.1858

Middelburg

20

1013

1856-1861

Elizabeth Maria Margaretha

12 Okt 1887

Middelburg

70

950

1885-1898

Elizabeth Paulina

10. 5.1876

Burgersdorp

48

194

1875-1882

Elizabetha Johanna

7. 7.1874

Barkly-Oos

42

955

1860-1875

Elize Maria Jacoba

1. 3.1881

Colesberg

55

389

1875-1882

Ellen Elizabeth

29 Jul 1892

Graaff-Reinet

77

723

1885-1898

Elsia

27. 7. 1877

Colesberg

52

333

1875-1882

Elsie Corneelja Elizabeth

15. 7.1869

Graaff-Reinet

33

264

1860-1875

Elsie Cornelia Elizabeth

14. 1.1881

Middelburg

55

418

1875-1882

Elsie Johanna

16. 8.1879

Barkly-Oos

54

170

1875-1882

Elsje

27.10.1871

Aliwal-Noord

33

1607

1860-1875

Elsje

30. 4.1873

Dordrecht

42

712

1860-1875

Elsje

11. 6.1862

Aliwal-Noord

23

1090

1860-1875

Elsje Cornelia

2. 9.1859

Middelburg

20

981

1856-1861

Elsje Cornelia

8 Sep 1887

Cradock

71

770

1885-1898

Elsje Johanna

15. 9.1857

Burgersdorp

20

830

1856-1861

Elsje Johanna

5. 5.1856

Cradock

20

209

1856-1861

Elsje Magdalena

22. 3.1859

Colesberg

20

605

1856-1861

Elsje Petronella

18 Jan 1898

Dutoitspan

81

1150

1885-1898

Elsje Sophia

9 .4.1872

Lady Grey

34

1349

1860-1875

Emerentia Fredrica Maria Magdalena

10. 5.1870

Dordrecht

34

616

1860-1875

Engela Carolina Maria Elizabeth

6 .9.1872

Colesberg

42

235

1860-1875

Engela Helena

20. 7.1873

Dordrecht

42

715

1860-1875

Engela Jacoba

1 .1.1867

Middelburg

34

20

1860-1875

Engela Jacoba

25. 8.1879

Steynsburg

54

185

1875-1882

Engela Jacoba

21 Jun 1895

Middelburg

80

1212

1885-1898

Engela Jacoba

29 Mei 1895

Klein Boetsap

80

1033

1885-1898

Engela Jacoba

31 Okt 1895

Middelburg

80

1217

1885-1898

Engela Jacoba

22 Jan 1898

Middelburg

82

290

1885-1898

Engela Jacoba Lavina

4 Jan 1895

Molteno

79

326

1885-1898

Engela Maria

10. 3.1879

Colesberg

52

716

1875-1882

Esther Maria

11 Apr 1895

Cradock

78

1097

1885-1898

Febe

16 Jan 1890

Colesberg

74

972

1885-1898

Ferdinand Stephanus

17. 2.1866

Graaff-Reinet

33

30

1860-1875

Fernando Johan Bernardo

8 .1.1881

Graaff-Reinet

56

623

1875-1882

Francina Jacoba Retief

10 Feb 1888

Murraysburg

70

111

1885-1898

Francina Johanna

18.10.1876

Graaff-Reinet

52

281

1875-1882

Francina Johanna Sophia

1. 1.1879

Steynsburg

48

929

1875-1882

Francois Joubert

9 .7.1862

Murraysburg

24

723

1860-1875

Francois Joubert

14 Feb 1896

Murraysburg

80

1335

1885-1898

Frans

14.12.1862

Burgersdorp

24

446

1860-1875

Frans Christiaan

10. 9.1879

Aliwal-Noord

54

477

1875-1882

Frans Christiaan

13. 6.1859

Middelburg

20

1025

1856-1861

Frans Christian

2. 5.1863

Burgersdorp

24

468

1860-1875

Frans Jacobus Joubert

17. 2.1871

Graaff-Reinet

33

469

1860-1875

Frans Joubert

6 Mei 1898

Murraysburg

82

496

1885-1898

Frederik Anthony Flotman

22.12.1866

Middelburg

34

16

1860-1875

Frederik Hendrik

9.10.1866

Lady Grey

34

1230

1860-1875

Frederik Hendrik

26. 3.1874

Aliwal-Noord

42

840

1860-1875

Frederik Hendrik

10 Apr 1896

Barkly-Oos

8l

201

1885-1898

Frederik Hendrik

11 Jan 1889

Barkly-Oos

73

722

1885-1898

Frederik Hendrik

28 Apr 1895

Barkly-Oos

80

101

1885-1898

Frederik Johannes

2 Aug 1895

Barkly-Oos

80

99

1885-1898

Frederik Lourens

17.11.1878

Burgersdorp

48

780

1875-1882

Fredrik

17. 6.1865

Burgersdorp

23

494

1860-1875

Gabriel Pieter

31 Okt 1888

Warrenton

73

1175

1885-1898

Gabriel Pieter Moller

28 Okt 1894

Warrenton

79

2245

1885-1898

George Albert

20.11.1880

Graaff-Reinet

56

625

1875-1882

George Marthinus

30 Okt 1889

Maraisburg

75

202

1885-1898

George Visser

17 Jul 1893

Colesberg

78

994

1885-1898

Gerbrecht Elizabeth

12 Des 1896

Philipstown

82

932

1885-1898

Gerbreg Elizabeth

27. 3.1861

Colesberg

23

286

1860-1875

Gerbreg Elizabeth

15. 3.1878

Colesberg

52

567

1875-1882

Gerbregt Susanna

10.12.1858

Dordrecht

20

1568

1856-1861

Gerhardus Dirk

24. 1.1870

Colesberg

33

904

1860-1875

Gerhardus Dirk

28. 8.1875

Colesberg

52

103

1875-1882

Gert Hendrik Jacobus

14. 8.1870

Burgersdorp

33

1159

1860-1875

Gert Hendrik Jacobus v d Walt

18. 9.1858

Middelburg

20

1007

1856-1861

Gert Jacobus Moller

6 Jan 1893

Warrenton

77

2153

1885-1898

Gert Johannes Cornelius

1 Apr 1891

Barkly-Oos

74

260

1885-1898

Gertbrecht Susanna

1. 9.1881

Dordrecht

54

518

1875-1882

Gertbrecht Susanna

24. 7.1881

Dordrecht

54

519

1875-1882

Gertina Francina

22 Nov 1892

Middelburg

77

1205

1885-1898

Gertruida Martha

27 Jul 1897

Venterstad

82

2113

1885-1898

Gertruida Sophia

10. 6.1867

Middelburg

34

29

1860-1875

Gertruida Wilhelmina

22 Apr 1896

Warrenten

80

2198

1885-1898

Gertruida Wilhelmina

8 Des 1887

Warrenton

70

1126

1885-1898

Gesina

6. 4.1879

Dordrecht

48

852

1875-1882

Gesina Catharina Frederika

24. 2.1862

Richmond

24

356

1860-1875

Giorgiama

1 .4.1873

Graaff-Reinet

42

37

1860-1875

Gotlieb Christiaan Rudolf

8 Mrt 1895

Maraisburg

79

262

1885-1898

Heater Aletta Elizabeth

4.10.1869

Graaff-Reinet

33

336

1860-1875

Heater Margaretha Johanna

6.12.1861

Burgersdorp

23

440

1860-1875

Heater Maria

2. 6.1868

Aberdeen

34

1018

1860-1875

Heater Petronella

17. 1.1861

Middelburg

23

533

1860-1875

Heiletje Magdalena

5. 9.1859

Middelburg

20

1034

1856-1861

Heiletje Magdalena Maria Louisa

21 Aug 1888

Venterstad

73

776

1885-1898

Helena Elizabeth

13 Jul 1889

Warrenton

75

1964

1885-1898

Helena Elizabeth

2 Mei 1887

Warrenton

70

1114

1885-1898

Helena Elizabeth

13 Jul 1889

Warrenton

75

1964

1885-1898

Helena Francina Catharina

25 Jul 1891

Warrenton

76

2225

1885-1898

Helena Petronella

28. 8.1877

Aliwal-Noord

48

616

1875-1882

Helena Sophia Catharina

6.12.1868

Cradock

33

638

1860-1875

Hendrik Adriaan

29. 9 .1870

Graaff-Reinet

33

376

1860-1875

Hendrik Adriaan

17. 6.1871

Graaff-Reinet

33

414

1860-1875

Hendrik Adrian

15. 7.1877

Graaff-Reinet

52

536

1875-1882

Hendrik Enslin

5. 8.1877

Burgersdorp

48

399

1875-1882

Hendrik Francois

10 Jun 1888

Beaufort-Wes

73

2

1885-1898

Hendrik Jacobus

21. 9.1874

Lady Grey

48

105

1875-1882

Hendrik Johannes

5 .9.1865

Burgersdorp

33

972

1860-1875

Hendrik Maryna Adriana

20 Sep 1889

Steynsburg

75

1482

1885-1898

Hendrik Meintjes

7. 2.1871

Hanover

34

762

1860-1875

Hendrik Meintjies Johannes

29 Mrt 1898

Kimberley

81

2006

1885-1898

Hendrik Roedolf

29. 5.1880

Colesberg

55

380

1875-1882

Hendrik Rudolf

15.12.1878

Middelburg

52

722

1875-1882

Hendrik Rudolph

13 Mrt 1892

Colesberg

76

483

1885-1898

Hendrika Jacoba

8 Mei 1894

Middelburg

79

280

1885-1898

Hendrina Carolina

25. 4.1871

Burgersdorp

33

1190

1860-1875

Hendrina Catarina Maria

19. 2.1862

Middelburg

23

545

1860-1875

Hendrina Catharina

4 Feb 1897

Middelburg

82

275

1885-1898

Hendrina Cecilia

26 Nov 1897

Molteno

82

329

1885-1898

Hendrina Francina

27. 5.1858

Colesberg

20

593

1856-1861

Hendrina Gertruida

27. 4.1871

Aberdeen

34

1104

1860-1875

Hendrina Magdalena

20.10.1864

Graaff-Reinet

23

23

1860-1875

Hendrina Magdalena Francina

6. 6.1874

Middelburg

42

376

1860-1875

Hendrina Petronella

19.11.1881

Murraysburg

59

1102

1875-1882

Hendrina Petronella Adriana

12 Apr 1888

Graaff-Reinet

71

621

1885-1898

Hendrina.Catharina

21. 4.1881

Middelburg

55

426

1875-1882

Henrietta

15. 7.1878

Colesberg

52

570

1875-1882

Henry

3 Aug 1897

Colesberg

61

876

1885-1898

Henry James

21 Okt 1885

Graaff-Reinet

68

13

1885-1898

Henry John

12.2.1880

Graaff-Reinet

56

601

1875-1882

Henry Thomas

24 Okt 1890

Molteno

75

286

1885-1898

Henryetta

19.11.1881

Graaff-Reinet

56

860

1875-1882

Hercules Albertus

22 Sep 1887

Cradock

71

783

1885-1898

Herdrina Magdalena

18. 9.1868

Graaff-Reinet

33

220

1860-1875

Hermanus Johames

13. 8.1873

Cradock

42

207

1860-1875

Hester Cecilia

6. 7.1856

Middelburg

20

967

1856-1861

Hester Christina Hendrina

7. 5.1857

Middelburg

20

969

1856-1861

Hester Jacoba

6. 6.1857

Aliwal-Noord

20

1090

1856-1861

Hester Maria

3.10.1858

Aberdeen

20

1454

1856-1861

Hester Maria Elizabeth

18. 6.1860

Middelburg

20

1056

1856-1861

Hester Sophia

23. 7.1857

Middelburg

20

979

1856-1861

Hester Adriana

3 Jan 1890

Murraysburg

75

457

1885-1898

Hester Adriana

11 Mei 1887

Murraysburg

68

876

1885-1898

Hester Aletta

27 Mei 1890

Murraysburg

75

466

1885-1898

Hester Christina Hendrieka

11. 1.1878

Middelburg

52

578

1875-1882

Hester Cornelia

14. 8.1880

Burgersdorp

54

52

1875-1882

Hester Jacoba

15. 4.1881

Colesberg

55

391

1875-1882

Hester Johanna

5 Mei 1895

Colesberg

78

1022

1885-1898

Hester Johanna Margaretha

11 Apr 1898

Middelburg

82

292

1885-1898

Hester Maria Magdalena

4 Jun 1891

Aliwal-Noord

76

72

1885-1898

Hester Salmina

22 Jun 1894

Barkly-Oos

78

232

1885-1898

Hester Sophia

22 Jun 1888

Colesberg

73

960

1885-1898

Hesther Cecilia Cornelia

24 Des 1887

Lady Grey

70

651

1885-1898

Hesther Daisy

24 Sep 1894

Lady Grey

79

105

1885-1898

Hesther Maria Magdalena

12 Sep 1891

Lady Grey

76

1134

1885-1898

Hilletje Levina Helena Catharina

30 Mei 1891

Dordrecht

76

531

1885-1898

Hilletje Magdalena Louisa Maria

28. 4.1865

Burgersdorp

23

493

1860-1875

Hilletje Magdalena Maria Louisa

4.11.1868

Burgersdorp

33

1090

1860-1875

Huibrecht Elizabeth

10 Jun 1888

Cradock

72

847

1885-1898

Ignatius Jakobus

2. 9.1877

Steynsburg

48

730

1875-1882

Isaak

26. 8.1860

Burgersdorp

20

948

1856-1861

Isaak Johannes

27.12.1876

Aliwal-Noord

48

408

1875-1882

Isaak Stephanus

20 Aug 1887

Middelburg

70

939

1885-1898

Izaak David

26.11.1877

Colesberg

52

562

1875-1882

Izaak David

5. 6.1863

Colesberg

24

313

1860-1875

Izaak David

26. 2.1870

Colesberg

33

906

1860-1875

Izaak Jacobus

19. 6.1866

Colesberg

33

808

1860-1875

Izabella Margaretha Sophia

30. 7.1862

Lady Grey

23

1107

1860-1875

Izak David

27. 9.1873

Aberdeen

42

646

1860-1875

Izak Jacobus

7. 3.1880

Colesberg

55

375

1875-1882

Izak Roelof

27 Jun 1897

Murraysburg

82

490

1885-1898

Izak Stephanus

22 Aug 1893

Middelburg

79

268

1885-1898

Jacabus Adriaan

1. 9.1858

Burgersdorp

20

872

1856-1861

Jacob Adriaan

18. 8.1876

Middelburg

53

335

1875-1882

Jacob Johannes

4 Jun 1886

Aberdeen

68

205

1885-1898

Jacob Johannes

9. 4.1872

Burgersdorp

33

1236

1860-1875

Jacoba Johanna

23. 5. 1879

Aliwal-Noord

48

816

1875-1882

Jacoba Johanna Petronella Cornelia

22. 5.1863

Lady Grey

24

816

1860-1875

Jacoba Johanna Petronella Cornelia

3 Mrt 1897

Barkly-Oos

81

186

1885-1898

Jacoba Sophia Adriana

11.11.1856

Colesberg

20

569

1856-1861

Jacobus

16 Apr 1895

Colesberg

78

1021

1885-1898

Jacobus Adriaan

18. 8.1878

Dordrecht

48

841

1875-1882

Jacobus Adriaan

9. 6.1878

Cradock

48

579

1875-1882

Jacobus Adriaan

27. 8.1875

Cradock

52

69

1875-1882

Jacobus Adriaan Gustaf

3. 9.1879

Aliwal-Noord

48

817

1875-1882

Jacobus Adrian

8.10.1875

Burgersdorp

48

187

1875-1882

Jacobus Adrian

18.10.1877

Burgersdorp

48

589

1875-1882

Jacobus Johames

27. 2.1882

Graaff-Reinet

56

867

1875-1882

Jacobus Johannes Cornelis Petrus

22. 1.1878

Lady Grey

48

679

1875-1882

Jacobus Adriaan

28. 9.1859

Burgersdorp

20

915

1856-1861

Jacobus Adriaan

11. 4.1858

Aliwal-Noord

20

1109

1856-1861

Jacobus Adriaan

9. 5.1882

Maraisburg

54

636

1875-1882

Jacobus Adriaan

15. 8.1865

Cradock

33

516

1860-1875

Jacobus Adriaan

22.11.1864

Cradock

23

244

1860-1875

Jacobus Adrian

17. 3.1872

Aliwal-Noord

33

1610

1860-1875

Jacobus Adrian

29. 4.1861

Aliwal-Noord

23

1067

1860-1875

Jacobus Adrian

21. 8.1860

Aliwal-Noord

23

1044

1860-1875

Jacobus Daniel

11.10.1858

Aliwal-Noord

20

1123

1856-1861

Jacobus Johannes

16.12.1857

Graaff-Reinet

20

52

1856-1861

Jacobus Johannes

2. 7.1872

Graaff-Reinet

33

481

1860-1875

Jacobus Johannes Hartzenberg

12.11.1857

Graaff-Reinet

20

51

1856-1861

Jacobus Johannis Petrus Cornelis

4. 5.1873

Barkly-Oos

42

931

1860-1875

Jacobus Martines

7. 9.1871

Lady Grey

34

1327

1860-1875

Jacobus Petrus

14. 6.1867

Graaff-Reinet

33

106

1860-1875

Jacobus Pieter

5.11.1864

Cradock

23

240

1860-1875

Jacobus Wouter

18.10.1869

Victoria-Wes

32

357

1860-1875

Jacobus Wouter Hugo

16. 1.1865

Victoria-Wes

29

846

1860-1875

Jacobus Adriaan

16 Jul 1894

Rossville

79

1273

1885-1898

Jacobus Adriaan

16. 2.1871

Lady Grey

34

1317

1860-1875

Jacobus Adrian

5 Des 1892

Dordrecht

77

558

1885-1898

Jacobus Adrian

8 Apr 1889

Cradock

72

854

1885-1898

Jacobus Adrian

10 Sep 1897

Molteno

82

320

1885-1898

Jacobus Adrian

9 Jan 1890

Dordrecht

74

1095

1885-1898

Jacobus Adrian Willem

17 Nov 1887

Middelburg

70

948

1885-1898

Jacobus Adriana

14. 1.1862

Cradock

23

200

1860-1875

Jacobus Albertus

23 Aug 1888

Colesberg

73

961

1885-1898

Jacobus Andries De Wet

23 Okt 1896

Barkly-Oos

81

178

1885-1898

Jacobus Hugo

24 Okt 1890

Carnarvon

74

814

1885-1898

Jacobus Johanna Petronella

29. 1.1879

Barkly-Oos

48

917

1875-1882

Jacobus Louis

5 Mei 1891

Middelburg

76

1213

1885-1898

Jacomina Hendrina

2. 5.1860

Burgersdorp

20

942

1856-1861

Jacomina Jakoba

7.12.1880

Middelburg

55

419

1875-1882

Jakob Johames

29 Sep 1897

Maraisburg

82

252

1885-1898

Jakob Johames

2 Sep 1897

Maraisburg

82

252

1885-1898

Jakobus Adriaan

1 Jul 1892

Barkly-Oos

77

108

1885-1898

Jakobus Adriaan

10 Des 1891

Barkly-Oos

76

123

1885-1898

Jakobus Cornelis Christoffel

13. 5.1881

Barkly-Oos

54

361

1875-1882

Jakobus Johannes

20 Okt 1890

Steynsburg

75

1493

1885-1898

James Lewis

10.11.1863

Burgersdorp

24

490

1860-1875

James Milne

9 Aug 1896

Murraysburg

82

480

1885-1898

Jan

18. 7.1862

Aberdeen

24

658

1860-1875

Jan Albertus

10. 3.1870

Aberdeen

34

1062

1860-1875

Jan Daniel

26. 2.1864

Burgersdorp

24

498

1860-1875

Jan Hendrik

21.12.1873

Burgersdorp

42

342

1860-1875

Jan Stefanis

5. 8.1870

Aberdeen

34

1070

1860-1875

Jan Stefanus

14. 2.1863

Aberdeen

24

671

1860-1875

Jan Adriaan

20. 5.1858

Colesberg

20

584

1856-1861

Jan Albert

13 Jul 1896

Warrenton

82

2252

1885-1898

Jan Christiaan

3. 9.1881

Cradock

56

880

1875-1882

Jan Christoffel

28 Jul 1891

Barkly-Oos

76

116

1885-1898

Jan Harm

29 Mei 1888

Middelburg

73

975

1885-1898

Jan Hendrik

1 Des 1889

Middelburg

75

234

1885-1898

Jan Hendrik

30 Jan 1898

Middelburg

82

289

1885-1898

Jan Hendrik

3 Feb 1895

Steynsburg

79

1650

1885-1898

Jan Hendrik

28.10.1881

Aliwal-Noord

54

472

1875-1882

Jan Naude

23 Jun 1890

Barkly-Oos

74

241

1885-1898

Jan Stephanus

1 Aug 1885

Aberdeen

68

186

1885-1898

Jan Stevanis

27. 7.1870

Aberdeen

34

1071

1860-1875

Janetta Anna Wilhelmina

28. 1.1878

Burgersdorp

48

596

1875-1882

Janetta Stephana

16. 4.1880

Aberdeen

56

709

1875-1882

Janetta Wilhelmina Elisabeth

23. 1.1870

Middelburg

34

37

1860-1875

Jannetje Wilhelmina

21. 3.1859

Middelburg

20

1019

1856-1861

Jasper Jacobus

1.11-1877

Colesberg

52

565

1875-1882

Jeremias Auret

8. 1.1865

Aberdeen

23

821

1860-1875

Johan Adam

4. 1.1872

Lady Grey

34

1345

1860-1875

Johanna

21. 2.18'74

Graaff-Reinet

42

115

1860-1875

Johanna Alida

21.11.1881

Steynsburg

54

619

1875-1882

Johanna Christina Catharina

8. 5.1880

Graaff-Reinet

56

606

1875-1882

Johanna Elizabeth

18.11.1881

Cradock

56

892

1875-1882

Johanna Gustava

13. 1.1881

Aliwal-Noord

54

256

1875-1882

Johanna Alida

5. 8.1880

Middelburg

55

416

1875-1882

Johanna Catharina Petronella

11. 8.1861

Middelburg

23

530

1860-1875

Johanna Christina

2. 3.1871

Aberdeen

34

1093

1860-1875

Johanna Christina

23.10.1876

Aberdeen

52

416

1875-1882

Johanna Christina

3. 1.1882

Lady Grey

54

549

1875-1882

Johanna Christina Catharina

23. 4.1881

Graaff-Reinet

56

634

1875-1882

Johanna Christina Catharina

24. 1.1865

Graaff-Reinet

23

88

1860-1875

Johanna Francina Maria

31. 7.1863

Graaff-Reinet

24

115

1860-1875

Johanna Gustava

30. 5.1876

Burgersdorp

48

195

1875-1882

Johanna Hendrica

16.12.1860

Cradock

23

152

1860-1875

Johanna Hendrika

30. 4.1879

Middelburg

52

730

1875-1882

Johanna Jacoba

9. 5.1877

Barkly-Oos

48

519

1875-1882

Johanna Magdalena

16. 2.1864

Middelburg

24

581

1860-1875

Johanna Magdalena Maria

6. 7.1867

Middelburg

34

30

1860-1875

Johanna Maria

17. 7.1873

Colesberg

42

250

1860-1875

Johanna Maria

2. 1.1967

Lady Grey

34

1234

1860-1875

Johanna Alida

15 Apr 1888

Middelburg

73

975

1885-1898

Johanna Alida

11. 2.1859

Middelburg

20

1015

1856-1861

Johanna Alida

5. 8.1860

Burgersdorp

20

946

1856-1861

Johanna Catharina

21 Nov 1889

Cedarville

74

839

1885-1898

Johanna Catharina

1.12.1857

Middelburg

20

983

1856-1861

Johanna Cornelia

23 Jun 1888

Colesberg

73

962

1885-1898

Johanna Dorothea

16 Mrt 1888

Barkly-Oos

70

706

1885-1898

Johanna Elizabeth

1 Aug 1885

Murraysburg

68

851

1885-1898

Johanna Elizabeth

16 Sep 1891

Dordrecht

76

554

1885-1898

Johanna Elizabeth Susanna

22 Mrt 1893

Middelburg

77

1210

1885-1898

Johanna Etresia

17 Mei 1891

Lady Grey

75

100

1885-1898

Johanna Hendrika Petronella

17 Jan 1894

Rossville

79

1269

1885-1898

Johanna Hermina Jacoba Elizabeth

29. 9.1859

Aliwal-Noord

20

1172

1856-1861

Johanna Maria

10 Mei 1892

Venterstad

76

2175

1885-1898

Johanna Maria

3 Nov 1894

Carnarvon

78

840

1885-1898

Johanna Maria

11 Des 1890

Barkly-Oos

74

256

1885-1898

Johanna Maria

5 Mrt 1886

Cradock

68

351

1885-1898

Johanna Regina Catharina

26. 6.1857

Aliwal-Noord

20

1103

1856-1861

Johanna Susanna Magdalena

27 Nov 1893

Aliwal-Noord

78

151

1885-1898

Johannes

23 Des 1893

Lady Grey

79

91

1885-1898

Johannes Benjamin

25. 5.1866

Burgersdorp

33

990

1860-1875

Johannes Christoffel Greyling

2.10.1866

Graaff-Reinet

33

70

1860-1875

Johannes Daniel

9. 3.1872

Colesberg

33

952

1860-1875

Johannes Gert

3. 8.1866

Middelburg

34

12

1860-1875

Johannes Gysbertus

15.10.1872

Victoria-Wes

44

32

1860-1875

Johannes Hendrik

5.10.1870

Lady Grey

34

1311

1860-1875

Johannes Hendrik

20. 7.1861

Aliwal-Noord

23

1077

1860-1875

Johannes Jacobus

14. 2.1869

Lady Grey

34

1272

1860-1875

Johannes Jacobus

20. 7.1877

Barkly-Oos

48

520

1875-1882

Johannes Jacobus

7.10.1881

Dordrecht

54

515

1875-1882

Johannes Jakobus

8. 2.1882

Barkly-Oos

54

600

1875-1882

Johannes Lodewicus

11 Aug 1890

Umtata

75

1752

1885-1898

Johannes Lodewyk

16. 9.1877

Cradock

48

561

1875-1882

Johannes Lodowicus

2. 3.1875

Murraysburg

42

1108

1860-1875

Johannes Reinecke

24. 5.1881

Middelburg

55

430

1875-1882

Johannes Stefanus

22.12.1861

Burgersdorp

23

447

1860-1875

Johannes Stefanus

6. 5.1866

Burgersdorp

33

988

1860-1875

Johannes Stefanus

19.10.1869

Burgersdorp

33

1135

1860-1875

Johannes Stephanus

10. 3.1874

Burgersdorp

42

348

1860-1875

Johannes Stephanus

30. 8.1867

Burgersdorp

33

1048

1860-1875

Johannes Charles

28. 8.1858

Middelburg

20

999

1856-1861

Johannes Christiaan

21.10.1872

Aberdeen

42

608

1860-1875

Johannes Christoffel

8 Aug 1888

Venterstad

73

774

1885-1898

Johannes Cornelis

13 Jul 1887

Colesberg

70

924

1885-1898

Johannes Francois

30 Mei 1891

Aberdeen

76

8

1885-1898

Johannes Frederik

27 Aug 1896

Klein Boetsap

81

2018

1885-1898

Johannes Gert

16 Jan 1896

Middelburg

80

1222

1885-1898

Johannes Hendrik

19.10.1368

Lady Grey

34

1265

1860-1875

Johannes Hendrik

17. 4.1867

Lady Grey

34

1240

1860-1875

Johannes Hendrik

7. 1.1868

Burgersdorp

33

1058

1860-1875

Johannes Hendrik

4 Aug 1895

Umtata

80

2053

1885-1898

Johannes Hendrik

11 Mei 1893

Lady Grey

79

84

1885-1898

Johannes Hendrik

25 Sep 1890

Aliwal-Noord

74

172

1885-1898

Johannes Hendrik

3 Feb 1890

Aliwal-Noord

74

161

1885-1898

Johannes Hendrik

7 Jan 1896

Lady Grey

80

1142

1885-1898

Johannes Hendrik

10 Aug 1892

Molteno

77

1217

1885-1898

Johannes Hendrik

14 Des 1887

Aliwal-Noord

70

560

1885-1898

Johannes Hendrik

2 Des 1894

Burgersdorp

78

484

1885-1898

Johannes Hendrik

11 Mei 1893

Lady Grey

77

1120

1885-1898

Johannes Hendrik

28. 1.1882

Molteno

54

647

1875-1882

Johannes Jacobus

23 Mei 1895

Molteno

80

1227

1885-1898

Johannes Jacobus

15 Jun 1889

Cradock

74

1017

1885-1898

Johannes Jakobus

1 Okt 1890

Barkly-Oos

74

249

1885-1898

Johannes Jakobus

13 Jan 1892

Barkly-Oos

76

125

1885-1898

Johannis Henderik

5.12.1873

Barkly-Oos

42

947

1860-1875

Johannis Jacabus

30. 5.1879

Barkly-Oos

48

917

1875-1882

John Henry

11 Aug 1887

Molteno

70

736

1885-1898

John Henry

7 Okt 1892

Molteno

77

1224

1885-1898

John Wilhelm

10 Apr 1894

Barkly-Oos

78

226

1885-1898

Jozef Markus

13 Nov 1894

Klein Boetsap

78

2203

1885-1898

Karel Johannes

28 Feb 1896

Steynsburg

80

1893

1885-1898

Katharina Elizabeth

31. 7.1881

Victoria-Wes

59

1049

1875-1882

Lambertus Johannes

20. 3.1865

Middelburg

23

584

1860-1875

Lambertus Johannes

25. 9.1866

Cradock

33

553

1860-1875

Lasya Abrahama Christina

4.11.1880

Burgersdorp

54

216

1875-1882

Lasya Francina

19. 3.1859

Middelburg

20

1019

1856-1861

Lefina Cathar:lna

4 Nov 1892

Middelburg

77

1202

1885-1898

Lemphia Christina

4.11.1879

Middelburg

55

401

1875-1882

Levina Catharina

8. 7.1872

Middelburg

34

79

1860-1875

Levina Catharina

28. 2.1871

Cradock

33

724

1860-1875

Levina Catharina

14 Apr 1885

Cradock

68

328

1885-1898

Levina Christina

9 Jan 1888

Middelburg

70

946

1885-1898

Lodewicus Arnoldus

26 Jan 1894

Steynsburg

79

1643

1885-1898

Lodewicus Johannes

10 Sep 1897

Colesberg

81

876

1885-1898

Lodewyk Christoffel

2. 3.1877

Dordrecht

48

451

1875-1882

Lodewyk Christoffel

8.10.1878

Dordrecht

48

841

1875-1882

Louis Daniel

16. 4.1880

Middelburg

55

407

1875-1882

Louis Johannes

5. 4.1866

Middelburg

34

8

1860-1875

Louis Zarel

24. 2.1857

Cradock

20

233

1856-1861

Louisa Helena

4 Mei 1891

Murraysburg

76

1319

1885-1898

Louisa Helena

17. 5.1979

Victoria-Wes

53

622

1875-1882

Louisa Jacoba Catharina

27. 1.1868

Lady Grey

34

1250

1860-1875

Louisa Johanna

22.12.1863

Middelburg

23

564

1860-1875

Louisa Johanna Maria

20 Sep 1896

Middelburg

82

270

1885-1898

Louisa Maria

22. 5.1861

Aliwal-Noord

23

1067

1860-1875

Louisa Maria

27 Sep 1892

Barkly-Oos

77

109

1885-1898

Louisa Maria

20 Jul 1893

Rossville

79

1265

1885-1898

Louisa Maria

10 Nov 18w

Barkly-Oos

73

728

1885-1898

Louw Johannes

1 Aug 1895

Middelburg

80

1214

1885-1898

Lucy Elizabeth

1 Feb 1895

Colesberg

78

1018

1885-1898

lzaak Jacobus

20. 1.1857

Colesberg

20

571

1856-1861

lzaak David

16. 1.1876

Colesberg

52

104

1875-1882

lzaak David

22. 1.1859

Colesberg

20

603

1856-1861

lzaak Stephanus

29. 1.1879

Middelburg

52

726

1875-1882

Maartje Maria Willimina

6. 7.1860

Cradock

23

134

1860-1875

Machteld Maria

19 Okt 1887

Dordrecht

70

617

1885-1898

Magdalena Elizabeth

21 Des 1892

Venterstad

77

2097

1885-1898

Magdalena Isabella Aletta

23 Okt 1890

Lady Grey

75

91

1885-1898

Magdalena Johanna

18 Nov 1889

Middelburg

75

232

1885-1898

Magdalena Johanna

24. 1.1858

Middelburg

20

987

1856-1861

Magdalena Maria

22. 6.1860

Victoria-Wes

29

710

1860-1875

Magdalena Maria

23. 2.1863

Victoria-Wes

29

788

1860-1875

Magdalena Maria Johanna

9.11.1858

Middelburg

20

1009

1856-1861

Magdalena Petronella

8.11.1860

Aliwal-Noord

23

1050

1860-1875

Magdalena Susanna Maria

17 Sep 1886

Victoria-Wes

68

788

1885-1898

Magdalina Johanna

1.11.1857

Middelburg

20

983

1856-1861

Magel Maria

29.11.1877

Aliwal-Noord

48

614

1875-1882

Maggel Maria

7 Des 1888

Barkly-Oos

73

721

1885-1898

Margaretba Johanna

19 .11.1881

Middelburg

55

719

1875-1882

Margaretha Johanna Susanna

30. 4.1882

Ventersburg

54

668

1875-1882

Margaretha Magdalena Francina

19. 6.1881

Murraysburg

59

871

1875-1882

Margaretha Magdalena Johanna

3. 8.1874

Lady Grey

48

100

1875-1882

Margaretha Johanna

8 Jul 1890

Middelburg

75

244

1885-1898

Margaretha Magdalena

22 Mrt 1897

Murraysburg

82

488

1885-1898

Margaretha Maria

28.12.1865

Graaff-Reinet

33

36

1860-1875

Margaretha Sara Helena

26 Mei 1889

Molteno

75

262

1885-1898

Margaritha Helena Isabella

24. 4.1879

Lady Grey

48

881

1875-1882

Margaritha Johanna

1. 6.1882

Lady Grey

54

555

1875-1882

Maria

17. 3.1863

Lady Grey

24

813

1860-1875

Maria Aletta Magdalena

19.10.1875

Aliwal-Noord

48

205

1875-1882

Maria Catharina

19. 3.1881

Cradock

56

659

1875-1882

Maria Christina Geertruida

13. 1.1875

Aliwal-Noord

48

47

1875-1882

Maria Elizabeth

25.10.1876

Lady Grey

48

467

1875-1882

Maria Elizabeth

23. 7.1877

Graaff-Reinet

52

544

1875-1882

Maria Elizabeth

19. 5.1881

Aberdeen

56

737

1875-1882

Maria Elizabeth

9. 7.1879

Aberdeen

56

694

1875-1882

Maria Jacoba

13. 1.1879

Colesberg

52

712

1875-1882

Maria Johanna

16 Jun 1888

Barkly-Oos

73

698

1885-1898

Maria Johanna Hendrina

16. 1.1880

Colesberg

55

372

1875-1882

Maria Johanna Susanna

13. 7.1881

Barkly-Oos

54

365

1875-1882

Maria Magdalena

21 Sep 1897

Warrenton

82

2271

1885-1898

Maria Magdalena

8 Jun 1897

Molteno

82

315

1885-1898

Maria Magdalena

16 Sep 1896

Middelburg

82

271

1885-1898

Maria Magdalena

21. 9.1876

Middelburg

52

335

1875-1882

Maria Magdalena

14.10.1877

Barkly-Oos

48

717

1875-1882

Maria Magdalena Petronella

21. 2.1878

Maraisburg

48

745

1875-1882

Maria Petronella

26 Feb 1896

Aliwal-Noord

80

79

1885-1898

Maria Sophia

17. 9.1878

Victoria-Wes

53

606

1875-1882

Maria Susan

1. 8.1878

Graaff-Reinet

52

686

1875-1882

Maria Wilhelmina Hendrika

7.12.1880

Burgersdorp

54

232

1875-1882

Maria Aletta

14. 3.1871

Middelburg

34

41

1860-1875

Maria Aletta

18. 6.1863

Middelburg

23

568

1860-1875

Maria Aletta

22 Jul 1887

Cradock

71

765

1885-1898

Maria Aletta

21 Jan 1888

Burgersdorp

70

551

1885-1898

Maria Aletta

3 Feb 1898

Kimberley

81

2003

1885-1898

Maria Aletta

17 Aug 1895

Dutoitspan

80

560

1885-1898

Maria Catharina

4. 4.1870

Cradock

33

689

1860-1875

Maria Catharina

4. 4.1867

Cradock

33

575

1860-1875

Maria Christina

28.11.

Aliwal-Noord

33

1531

1860-1875

Maria Christina

14 Des 1897

Kimberley

81

2000

1885-1898

Maria Christina Geertruida

30.11.1865

Aliwal-Noord

33

1531

1860-1875

Maria Christina Gertruida

6.11.1872

Dordrecht

42

703

1860-1875

Maria Cornelia

21 Jul 1896

Warrenton

82

2251

1885-1898

Maria Elisabeth

21.10.1865

Aberdeen

34

950

1860-1875

Maria Elisabeth Magdalena

10. 7.1864

Burgersdorp

24

506

1860-1875

Maria Elizabeth

23. 8.1874

Aberdeen

42

1164

1860-1875

Maria Elizabeth

4 Apr 1897

Aberdeen

81

30

1885-1898

Maria Elizabeth-h Dorothea

7.12.1859

Aliwal-Noord

20

1167

1856-1861

Maria Francina

13.11.1872

Graaff-Reinet

42

17

1860-1875

Maria Hendrina Helena

23 Aug 1894

Calvinia

78

740

1885-1898

Maria Jacoba

29.11.1872

Burgersdorp

42

291

1860-1875

Maria Johanna Dorothea

26. 3.1873

Lady Grey

42

822

1860-1875

Maria Johanna Elizabeth

7. 8.1862

Aliwal-Noord

23

1091

1860-1875

Maria Johanna Elizabeth

10.10.1866

Lady Grey

34

1226

1860-1875

Maria Johanna Hendrina

18. 9.1870

Colesberg

33

924

1860-1875

Maria Magdalena

14. 7.1862

Graaff-Reinet

24

67

1860-1875

Maria Magdalena

15 Aug 1892

Graaff-Reinet

77

725

1885-1898

Maria Magdalena

11 Des 1892

Warrenton

77

2152

1885-1898

Maria Magdalena

24 Des 1889

Middelburg

75

235

1885-1898

Maria Magdalena Johanna

2. 9.1873

Aberdeen

42

628

1860-1875

Maria Petronella

11. 9.1857

Aliwal-Noord

20

1116

1856-1861

Maria Petronella Jacoba

6 Des 1889

Maraisburg

75

206

1885-1898

Maria Susanna

30. 5.1863

Lady Grey

24

818

1860-1875

Maria Susanna Elizabeth

25. 4.1962

Burgersdorp

23

461

1860-1875

Maria Susanna Petronella

15.12.1868

Colesberg

33

874

1860-1875

Martha Catharina

22. 7.1878

Steynsburg

48

737

1875-1882

Martha Elizabeth Jacoba

27. 1.1880

Dordrecht

54

105

1875-1882

Martha Hendrica Wilhelmina

17. 4.1879

Hoopstad

52

763

1875-1882

Martha Jacoba

21. 9.1876

Lady Grey

48

465

1875-1882

Martha Jakoba Johanna

5. 5.1882

Barkly-Oos

54

607

1875-1882

Martha Johanna

26. 8.1881

Aliwal-Noord

54

478

1875-1882

Martha Magdalena

22.11.1879

Burgersdorp

54

32

1875-1882

Martha Sophia

17.11.1858

Aliwal-Noord

20

1741

1856-1861

Martha Aletta

7. 5.1870

Lady Grey

34

1301

1860-1875

Martha Aletta

11. 6.1873

Dordrecht

42

712

1860-1875

Martha Aletta

9. 1.18.54

Aliwal-Noord

24

552

1860-1875

Martha Aletta

16 Des 1896

Lady Grey

82

93

1885-1898

Martha Aletta

27 Des 1897

Jamestown

81

1805

1885-1898

Martha Aletta Jacoba

10.11.1859

Aliwal-Noord

20

1171

1856-1861

Martha Carolina

11 Mrt 1896

Dutoitspan

80

574

1885-1898

Martha Christina

11.10.1864

Cradock

23

239

1860-1875

Martha Elizabeth Jacoba

27. 9.1864

Aliwal-Noord

24

561(a)

1860-1875

Martha Elizabeth Jacoba

17. 9.1864

Aliwal-Noord

24

561(a)

1860-1875

Martha Elizabeth Jacoba

19.10.1863

Aliwal-Noord

24

546

1860-1875

Martha Elizabeth Jacoba

9 Sep 1887

Dordrecht

73

627

1885-1898

Martha Elizabetta Jacoba

8. 3.1861

Aliwal-Noord

23

1064

1860-1875

Martha Etrezia Johanna

8. 6.1863

Middelburg

23

568

1860-1875

Martha Geertruida

3. 5.1875

Graaff-Reinet

42

1019

1860-1875

Martha Gertruida

31. 3.1871

Graaff-Reinet

33

398

1860-1875

Martha Jacoba

24.10.1864

Lady Grey

23

1113

1860-1875

Martha Jacoba

9.11.1866

Lady Grey

34

1235

1860-1875

Martha Jacoba

14 Nov 1896

Dutoitspan

81

1121

1885-1898

Martha Jacoba Johanna

1 Okt 1896

Barkly-Oos

81

178

1885-1898

Martha Jakoba

13 Sep 1892

Barkly-Oos

77

110

1885-1898

Martha Johanna Aletta

3 Okt 1890

Umtata

75

1752

1885-1898

Martha Johanna Margaretha

31 Aug 1892

Middelburg

77

1213

1885-1898

Martha Maria

24 Mrt 1888

Aberdeen

71

712

1885-1898

Martha Maria

26 Sep 1890

Aberdeen

74

40

1885-1898

Martha Sophia Aletta

9.10.1861

Victoria-Wes

29

749

1860-1875

Martha Sophia Aletta

4.10.1871

Victoria-Wes

32

448

1860-1875

Martha Susanna

24 Jun 1897

Steynsburg

82

1640

1885-1898

Martha Susanna

15 Aug 1896

Dutoitspan

81

1112

1885-1898

Marthinus Louis

9. 9.1865

Aliwal-Noord

33

1532

1860-1875

Marthinus Louis

5 Aug 1890

Molteno

75

284

1885-1898

Marthinus Louis

23 Mrt 1894

Burgersdorp

78

471

1885-1898

Marthinus Louis

1 Nov 1891

Molteno

76

1237

1885-1898

Marthinus Petrus Gous

12.10.1873

Middelburg

44

381

1860-1875

Marthinus Philippus

6. 7.1865

Aliwal-Noord

24

561(k)

1860-1875

Marthinus Wessel

25.10.1867

Aberdeen

34

1014

1860-1875

Martinus Laetitius

11 Nov 1893

Carnarvon

78

803

1885-1898

Martinus Lewis

3. 9.1876

Lady Grey

48

466

1875-1882

Martinus Louis

30. 9.1864

Burgersdorp

23

471

1860-1875

Martje Magdalena Charyda

25. 5.1862

Middelburg

23

547

1860-1875

Martje Maria Wilhelmina

2.11.1867

Cradock

33

593

1860-1875

Maryna Johanna

27. 7.1859

Burgersdorp

20

905

1856-1861

Mattheus Johannes

13. 7.1870

Lady Grey

34

1304

1860-1875

Mattheus Johannes

12.10.1873

Cradock

42

202

1860-1875

Michael Daniel

16. 8.1876

Dordrecth

48

438

1875-1882

Michiel Johannes

7. 9.1863

Burgersdorp

24

484

1860-1875

Murat Stephanus

2. 4.1876

Graaff-Reinet

52

49

1875-1882

Neeltje Christina

2 Jan 1891

Cedarville

74

848

1885-1898

Nicholaas Albertus

11 Jan 1896

Petrusville

80

1519

1885-1898

Nicholas Aling

7. 4.1863

Middelburg

23

564

1860-1875

Nicolaas

10. 3.1860

Middelburg

20

1058

1856-1861

Nicolaas Aling

15. 2.1874

Middelburg

42

378

1860-1875

Nicolaas Aling

5 Jul 1897

Middelburg

82

279

1885-1898

Nicolaas Aling

2. 5.1859

Middelburg

20

1023

1856-1861

Nicolaas Willem

12. 4.1874

Cradock

42

220

1860-1875

Olof Abraham

18.12.1860

Aliwal-Noord

23

1050

1860-1875

Olof Abraham

17. 9.18.70

Aliwal-Noord

33

1597

1860-1875

Olof Abraham

11. 6.1872

Lady Grey

34

1354

1860-1875

Olof Abraham

8. 4.1872

Lady Grey

34

1351

1860-1875

Olof Abraham

22. 4.1861

Aliwal-Noord

23

1064

1860-1875

Olof Abraham

19 Feb 1897

Barkly-Oos

81

186

1885-1898

Olof Abraham

24 Sep 1893

Barkly-Oos

78

212

1885-1898

Olof Abraham

21 Des 1895

Aliwal-Noord

80

77

1885-1898

Olof Abraham

11.12.1856

Aliwal-Noord

20

1081

1856-1861

Olof Abraham

29. 4.1880

Lady Grey

54

131

1875-1882

Olof Abraham

29. 9.1877

Aliwal-Noord

48

616

1875-1882

Olof Abraham

11. 9.1879

Aliwal-Noord

54

62

1875-1882

Olof Abraham Servaas

1. 4.1865

Lady Grey

23

1118

1860-1875

Olof Abraham Servaas

27 Apr 1888

Barkly-Oos

70

705

1885-1898

Oloff Abraham

7.11.1862

Lady Grey

24

810

1860-1875

Paul Johannes

22.12.1865

Cradock

33

522

1860-1875

Paul Petrus

10. 2.1861

Murraysburg

23

850

1860-1875

Paul Petrus

16 Feb 1893

Murraysburg

77

1308

1885-1898

Paul Philippus

13.10.1863

Burgersdorp

24

486

1860-1875

Paul Philippus

25.11.1871

Burgersdorp

33

1214

1860-1875

Paul Philippus

6 Jan 1894

Dutoitspan

78

1257

1885-1898

Paul Philippus

14 Nov 1887

Burgersdorp

70

548

1885-1898

Paul Philippus

25. 6.1875

Burgersdorp

48

40

1875-1882

Paul Phillippus

25. 5.1860

Middelburg

20

1062

1856-1861

Paulina Filippina

30 Jan 1898

Burgersdorp

81

435

1885-1898

Paulus Philippus

10. 8.1876

Burgersdorp

48

203

1875-1882

Peter Daniel

19 Sep 1896

Graaff-Reinet

81

1362

1885-1898

Peter George

3 Okt 1895

Graaff-Reinet

80

690

1885-1898

Peter John

20. 7.1877

Middelburg

52

345

1875-1882

Petronella Elizabeth

19. 7.1864

Aliwal-Noord

24

561(a)

1860-1875

Petronella Jacoba

9 .2.1862

Lady Grey

23

1100

1860-1875

Petronella Johanna Louisa Terblanche

22. 9.1882

Aliwal-Noord

54

479

1875-1882

Petronella Willemina

9.10.1878

Graaff-Reinet

52

693

1875-1882

Petrus Benjamin

20.10.1881

Colesberg

55

700

1875-1882

Petrus Cornelius

3 .1.1864

Lady Grey

24

829

1860-1875

Petrus Francois

19. 6.1871

Murraysburg

34

807

1860-1875

Petrus Francois (‘n dogter)

15 Sep 1885

Victoria-Wes

68

764

1885-1898

Petrus Fredrik

24. 4.1866

Graaff-Reinet

33

34

1860-1875

Petrus Gysbertus Johannes

12. 4.1859

Middelburg

20

1023

1856-1861

Petrus Hermanus

18. 5.1879

Colesberg

52

717

1875-1882

Petrus Jacobus

19. 3.1875

Colesberg

42

1094

1860-1875

Petrus Jacobus

1. 1.1880

Lady Grey

54

122

1875-1882

Petrus Jacobus

5 Jun 1896

Maraisburg

82

237

1885-1898

Petrus Jacobus Hattingh

26 Apr 1893

Maraisburg

77

1193

1885-1898

Petrus Johannes

4.10.1876

Burgersdorp

48

379

1875-1882

Petrus Johannes

25. 7.1881

Nu-Bethesda

56

811

1875-1882

Petrus Johannes

20 Jan 1895

Colesberg

78

1016

1885-1898

Petrus Johannes

3 Des 1889

Aberdeen

74

32

1885-1898

Petrus Wilhelmus

2 .7.1870

Aliwal-Noord

33

1596

1860-1875

Petrus Wilhelmus

31 Okt 1896

Dordrecht

81

1004

1885-1898

Petrus Wilhelmus

23 Okt 1890

Dordrecht

74

1131

1885-1898

Petrus Wilhelmus

4 Nov 1897

Dordrecht

81

1046

1885-1898

Petrus Wilhelmus

15 Jul 1888

Dordrecht

73

614

1885-1898

Philip Arnold Gerrit

29 Mei 1893

Cradock

78

1028

1885-1898

Philippus Arnoldus

14. 2.1870

Burgersdorp

33

1152

1860-1875

Philippus Arnoldus

10. 5.1877

Dordrecht

48

456

1875-1882

Philippus Arnoldus

22. 5.1882

Aliwal-Noord

54

483

1875-1882

Philippus Arnoldus

6 Jun 1895

Molteno

80

1233

1885-1898

Philippus Arnoldus

25 Feb 1894

Dordrecht

78

1166

1885-1898

Philippus Arnoldus

15 Mrt 1893

Barkly-Oos

77

125

1885-1898

Philippus Arnoldus

28.12.1868

Aliwal-Noord

33

1579

1860-1875

Philippus Arnoldus

30. 8.1861

Aliwal-Noord

23

1075

1860-1875

Philippus Christoffel

15 Jan 1895

Graaff-Reinet

78

1534

1885-1898

Philippus Jacobus

5 Jan 1895

Middelburg

79

289

1885-1898

Philippus Jacobus Johannes

13. 6.1857

Colesberg

20

573

1856-1861

Philippus Jeremias

23. 2.1869

Lady Grey

34

1274

1860-1875

Philippus Stephanus

6. 3.1865

Middelburg

23

583

1860-1875

Phillippina Maria

31. 7.1878

Graaff-Reinet

52

687

1875-1882

Pieter

19. 8.1879

Colesberg

55

367

1875-1882

Pieter Francois Jacobus

16 Jun 1892

Murraysburg

77

1300

1885-1898

Pieter Jacobus

6 Nov 1896

Lady Grey

82

92

1885-1898

Pieter Jacobus

11. 8.1862

Aliwal-Noord

24

522

1860-1875

Pieter Johannes

12. 6.1856

Aliwal-Noord

20

1072

1856-1861

Pieter Johannes

?.11.1864

Aliwal-Noord

24

561(d)

1860-1875

Pieter Willem Moller

22 Aug 1897

Warrenton

82

2270

1885-1898

Pieter Willemze

22. 4.1861

Graaff-Reinet

23

47

1860-1875

Rachel Elizabeth Alida

20 Des 1888

Lady Grey

73

667

1885-1898

Rachel Jacoba

8 Mei 1889

Cradock

74

999

1885-1898

Regina Catharina

8 Des 1892

Middelburg

77

1206

1885-1898

Regina Catharina

9. 2.1872

Lady Grey

34

1348

1860-1875

Regina Dorotha-3 Maria

2. 9.1858

Graaff-Reinet

20

85

1856-1861

Rhoda

18 Sep 1891

Cradock

76

499

1885-1898

Roelf Johannes

2. 9.1980

Middelburg

55

413

1875-1882

Roelof Johannes

13. 3.1859

Middelburg

20

1019

1856-1861

Roelof Louis

15 Sep 1894

Middelburg

79

285

1885-1898

Sara Elizabeth Catharina

14 Mrt 1890

Barkly-Oos

74

229

1885-1898

Sara Elizabeth Catharina

2 Sep 1890

Barkly-Oos

74

247

1885-1898

Sara Elizabeth Catharina

14 Aug 1888

Barkly-Oos

73

708

1885-1898

Sara Johanna

12.11.1859

Aberdeen

20

1480

1856-1861

Sara Magdalena

29. 8.1873

Aberdeen

42

630

1860-1875

Sara Magdalena Frederika

16. 1.1874

Aberdeen

42

650

1860-1875

Sara Maria

5. 4.1878

Lady Grey

48

682

1875-1882

Sara Maria

7.10.1872

Burgersdorp

42

292

1860-1875

Sarel Jacob Naude

8 Jan 1897

Barkly-Oos

81

185

1885-1898

Schalk Louis

18. 8.1865

Middelburg

34

4

1860-1875

Schalk Willem

19. 3.1876

Lady Grey

48

309a

1875-1882

Schalk Willem

11. 3.1379

Lady Grey

48

876

1875-1882

Schalk Willem

17. 4.1882

Murraysburg

59

1105

1875-1882

Schalk Willem

20 Sep 1897

Carnarvon

81

726

1885-1898

Schalk Willem

17 Aug 1886

Murraysburg

68

865

1885-1898

Schalk Willem

12 Aug 1896

Lady Grey

82

88

1885-1898

Schalk Willem

22.10.1870

Victoria-Wes

32

401

1860-1875

Schalk Willem

18.11.1871

Aberdeen

34

1122

1860-1875

Schalk Willem

11. 9.1867

Lady Grey

34

1245

1860-1875

Schalk Willem

2.11.1866

Victoria-Wes

32

211

1860-1875

Schalk Willem Jacobus

22 Apr 1896

Warrenton

80

2198

1885-1898

Schalk Willem Jacobus

11 Mei 1895

Warrenton

80

2185

1885-1898

Schalk William

4.11.1858

Aliwal-Noord

20

1139

1856-1861

Secilia Johanna

18.11.1860

Aliwal-Noord

23

1046

1860-1875

Sofia Aletta Jacoba

14 Mrt 1896

Rhodes

80

1700

1885-1898

Sofya Aletta

15.12.1881

Barkly-Oos

54

595

1875-1882

Sophia Aletta

23. 8.1870

Lady Grey

34

1309

1860-1875

Sophia Aletta Jacoba

3. 5.1873

Aliwal-Noord

42

391

1860-1875

Sophia Aletta Jacoba

5. 7.1863

Lady Grey

24

818

1860-1875

Sophia Aletta Jacoba

12 Jun 1890

Lady Gray

75

86

1885-1898

Sophia Aletta Jacoba

27..12.1873

Barkly-Oos

42

947

1860-1875

Sophia Aletta Jakoba

25.11.1881

Middelburg

55

720

1875-1882

Sophia Aletta Jakoba

26 Jul 1890

Barkly-Oos

74

245

1885-1898

Sophia Elizabeth

10.12.1879

Maraisburg

54

206

1875-1882

Sophia Jacoba

3. 2.1879

Lady Grey

48

873

1875-1882

Sophia Jakoba

25 Mei 1889

Barkly-Oos

74

204

1885-1898

Sophia Jakoba Christian

31 Jan 1892

Barkly-Oos

77

122

1885-1898

Sophia Maria Magdalena

27.1-1.1874

Graaff-Reinet

42

995

1860-1875

Sophya Aletta Jacoba

7 Jan 1888

Middelburg

70

947

1885-1898

Sophya Aletta Jacoba

15 Aug 1887

Middelburg

70

940

1885-1898

Stefanus Abraham

22 Okt 1893

Cedarville

78

871

1885-1898

Stefanus Francois

26 Nov 1890

Cradock

74

1051

1885-1898

Stefanus Jacobus

15 Okt 1896

Cradock

81

951

1885-1898

Stefanus Johannes Roelof

3. 6.1861

Colesberg

23

286

1860-1875

Stefina C3tharina Abrahamina

27.12.1859

Burgersdorp

20

930

1856-1861

Stephanus Hendrik

9 Jun 1892

Middelburg

77

1194

1885-1898

Stephanus Jacobus

3 Jan 1891

Middelburg

76

1219

1885-1898

Stephanus Jacobus

2 Mrt 1886

Graaff-Reinet

68

42

1885-1898

Stephanus Jacobus

1. 2.1873

Graaff-Reinet

42

27

1860-1875

Stephanus Johannes

5 Des 1896

Middelburg

82

271

1885-1898

Stephanus Johannes Roelof

16 Jun 1891

Philipstown

76

1650

1885-1898

Stephanus Johannes Roelof

27. 7.1858

Colesberg

20

586

1856-1861

Susanna Elizabeth

4 Des 1890

Graaff-Reinet

74

1520

1885-1898

Susanna Adriana Cornelia

21 Sep 1889

Dordrecht

74

1080

1885-1898

Susanna Adriana Elizabeth

28 Okt 1894

Dordrecht

78

1178

1885-1898

Susanna Adriana Elizabeth

29 Des 1895

Dordrecht

80

529

1885-1898

Susanna Carolina

27 Mei 1887

Molteno

70

731

1885-1898

Susanna Carolina

2 Aug 1896

Molteno

82

299

1885-1898

Susanna Carolina

5.12.1862

Burgersdorp

24

455

1860-1875

Susanna Elisabeth

7. 8.1859

Graaff-Reinet

20

130

1856-1861

Susanna Elisabeth Adriana

23. 7.1859

Aberdeen

20

1468

1856-1861

Susanna Elizabeth

12. 2.1876

Graaff-Reinet

52

27

1875-1882

Susanna Elizabeth

8. 9.1877

Aberdeen

52

630a

1875-1882

Susanna Elizabeth

16. 7.1869

Aberdeen

34

1037

1860-1875

Susanna Elizabeth Cornelia

23 Okt 1890

Burgersdorp

74

492

1885-1898

Susanna Hendrika

12 Aug 1897

Middelburg

82

282

1885-1898

Susanna Jacoba Adriana(tweeling)

3. 8.1874

Bredasdorp

42

366

1860-1875

Susanna Jacoba Maria

3 Jul 1892

Middelburg

77

1199

1885-1898

Susanna Johanna

29. 9.1877

Graaff-Reinet

52

549

1875-1882

Susanna Johanna

5 Jan 1891

Maraisburg

75

219

1885-1898

Susanna Magdalena

22. 9.1869

Aliwal-Noord

33

1592

1860-1875

Susanna Magdalena (tweeling)

3. 8.1874

Bredasdorp

42

366

1860-1875

Susanna Maria

30. 3.1882

Colesberg

55

710

1875-1882

Susanna Maria Elizabeth

1 Mei 1894

Warrenton

79

2240

1885-1898

Susanna Maria Johanna

22 Mrt 1891

Barkly-Oos

74

261

1885-1898

Susanna Susara Magdalena

30. 3.1880

Burgersdorp

54

41

1875-1882

Susanna Wilhelmina Margaretha

27 Apr 1895

Graaff-Reinet

80

687

1885-1898

Susanna Willemina

19. 5.1876

Aberdeen

52

239

1875-1882

Susanna Willemina

3 Mrt 1895

Middelburg

79

292

1885-1898

Susara Jacoba

8.1872

Cradock

42

146

1860-1875

Susara Johanna

30 Okt 1889

Maraisburg

75

202

1885-1898

Susarah Johanna

11.12.1881

Maraisburg

54

631

1875-1882

Theunis Jacobus

26 Jun 1891

Dordrecht

76

532

1885-1898

Theunitta Gerrettha

18. 3.1859

Middelburg

20

989

1856-1861

Thomas Butler

9. 3.1879

Barkly-Oos

48

913

1875-1882

Thomas Butler

28 Nov 1897

Rhodes

82

1287

1885-1898

Thomas Butler

25. 8.1857

Aliwal-Noord

20

1156

1856-1861

Tjaart Johannes

27. 4.1857

Middelburg

20

969

1856-1861

Wilhelmina Lodevica

6. 5.1968

Burgersdorp

33

1072/3

1860-1875

Wilhelmina Lodewika

10. 4.1871

Aliwal-Noord

33

1601

1860-1875

Wilhelmina Nicolasina

18 Okt 1892

Rhodes

77

1699

1885-1898

Willem Abraham

20. 2.1878

Burgersdorp

48

597

1875-1882

Willem Adolf

12. 3.1859

Aliwal-Noord

20

1153

1856-1861

Willem Adriaan Jacobus

5. 7.1867

Colesberg

33

826

1860-1875

Willem Andries

8. 4.1881

Aberdeen

56

727

1875-1882

Willem Carel

6 Jan 1890

Warrenton

75

1979

1885-1898

Willem Carel

29. 4.1869

Aliwal-Noord

33

1586

1860-1875

Willem Frederik

6. 8.1863

Aliwal-Noord

24

545

1860-1875

Willem Hendrik

24.11.1880

Steynsburg

54

373

1875-1882

Willem Jacobus

13. 9.1878

Middelburg

52

721

1875-1882

Willem Jacobus

7 Jan 1888

Middelburg

70

957

1885-1898

Willem Jacobus

16 Mei 1888

Middelburg

70

953

1885-1898

Willem Jacobus

16 Mrt 1891

Murraysburg

75

476

1885-1898

Willem Jacobus

22 Jun 1888

Murraysburg

73

98

1885-1898

Willem Jacobus

3. 4.1865

Middelburg

23

584

1860-1875

Willem Jacobus Marthinus

21. 5.1863

Middelburg

23

566

1860-1875

Willem Jakobus

1.12.1881

Barkly-Oos

54

594

1875-1882

Willem Jakobus

22.12.1881

Middelburg

55

721

1875-1882

Willem Libsten

24. 9.1881

Jansenville

56

936

1875-1882

Willem Pieter Maartens

30. 5.1879

Middelburg

52

731

1875-1882

Willem Stefanus

23. 9.1871

Middelburg

34

47

1860-1875

Willem Stephanus

12. 9.1865

Middelburg

34

2

1860-1875

Willem Stephanus

21. 9.1879

Middelburg

55

398

1875-1882

Willem Stephanus

24 Mrt 1894

Middelburg

79

276

1885-1898

Willem Stephanus

30 Sep 1888

Middelburg

73

980

1885-1898

Willem Sternberg

30 Sep 1894

Rossville

79

1274

1885-1898

Willem Sterrenberg Pretorius

30. 9.1861

Burgersdorp

23

441

1860-1875

Willemina Johanna

19. 7.1879

Aberdeen

56

691

1875-1882

Willemina Johanna Foster

20. 5.1855

Aberdeen

34

1116

1860-1875

Willemina Lodivica

1. 6.1882

Molteno

54

653

1875-1882

William Jacobus

22. 6.1858

Murraysburg

20

1519

1856-1861

William Lennox

16 Sep 1893

Graaff-Reinet

78

1498

1885-1898

Willie Peter

9 Mei 1888

Graaff-Reinet

72

646

1885-1898

Zacharias Gerhardus

8 Feb 1893

Cradock

77

529

1885-1898

Zirkelina Elisabeth

18. 2.1860

Graaff-Reinet

20

152

1856-1861

Zobya Aletta Jacoba

25.10.1861

Middelburg

23

537

1860-1875

NG Kerk Argief Adres: Bo-punt van Queen Victoriastraat, Kaapstad. (Langs Plannetarium) Telefoon: (021) 4249136 Oop: 08h00 - 16h00 Bronne: Kopiee van alle doop registers tot en met die laat 1800s Bronne: Kopiee van alle huweliks registers Bronne: Kopiee van sommige sterftes Bronne: Alle ou Finansieele state van Kerke Bronne: Alle ou Notules van Kerke Bronne: Inligting rakende gemeentes en gebou ens