Sterfte Kenisse (1834 tot 1916)

370 Sterfte kennis intekeninge van Vorster families
Verkrygbaar vanaf Nationale Staats Argief

Verw./Ref.: MOOC
Vol. 15
Vyfde Uitgawe
Maart 1992
Series/Reeks ISBN: 0 7970 2551 0
ISBN: 0 7970 2550 2

Voorname

Datum

Bandnommer

Verwysing

ABRAHAM JACOBUS

1906

6/9/558

3172

ADRIANA DEBORAH

1839

6/9/17

3741

ADRIANA JACOMINA FRANCINA

1913

6/9/721

2167

ALBERTHA MARIA JOHANNA

1893

6/9/312

111

ALETTA ELIZABETH

1878

6/9/165

5948

ALETTA ELIZABETH

1896

6/9/359

3099

ALETTA SOPHIA

1836

6/9/9

1798

ALEWYN JOHANNES

1879

6/9/170

6897

ALEWYN JOHANNES

1861

6/9/95

8787

ALEWYN JOHANNES

1903

6/9/471

1061

ALEWYN LOUIS

1862

6/9/98

9381

ALEWYN LOUIS

1849

6/9/47

97

ALEWYN PETRUS

1838

6/9/13

2937

ALWYN LOUIS

1915

6/9/805

3092

ALWYN LOUIS

1906

6/9/543

975

ALWYN PETRUS

1905

6/9/514

113

ALWYN PETRUS

1902

6/9/454

2234

ALWYN PETRUS

1904

6/9/491

238

ALWYN PETRUS

1913

6/9/708

244

ANDRIES PETRUS

1902

6/9/456

2666

ANDRIES STEPHANUS

1904

6/9/495

860

ANDRIES STEPHANUS

1907

6/9/566

724

ANNA CATHARINA

1868

6/9/122

4164

ANNA CATHARINA

1842

6/9/25

5311

ANNA CATHERINA

1896

6/9/356

2274

ANNA CATHERINA ELIZABETH

1878

6/9/163

5193

ANNA CATHRINA

1853

6/9/61

1807

ANNA CECILIA

1840

6/9/21

4379

ANNA CECILIA

1911

6/9/675

2685

ANNA CHRISTINA

1837

6/9/11

2344

ANNA CHRISTINA JACOBA ADRIANA

1868

6/9/122

4103

ANNA CHRISTINA JACOBA ADRIANA

1889

6/9/275

2199

ANNA CLAUDINA

1843

6/9/28

5919

ANNA FRANCINA

1860

6/9/89

6687

ANNA FRANCINA

1887

6/9/247

1160

ANNA FRANSINA HENDRINA

1861

6/9/96

9002

ANNA JOHANNA

1910

6/9/635

266

ANNA JOHANNA

1890

6/9/280

836

ANNA JOHANNA MARIA

1891

6/9/294

1097

ANNA MAGDALENA

1880

6/9/174

233

ANNA MAGDALENA

1876

6/9/157

3320

ANNA MARGARETHA

1897

6/9/367

2227

ANNA MARGARETHA

1885

6/9/219

704

ANNA MARIA

1900

6/9/411

3490

ANNA MARIA

1864

6/9/106

920

ANNA MARIA

1913

6/9/715

1276

ANNA MARIA

1901

6/9/440

4308

ANNA MARIA PETRONELLA

1886

6/9/232

649

ANNA MARlA

1902

6/9/450

1491

ANNA MARTHA

1888

6/9/258

878

ANNA MARTHA

1860

6/9/91

7096

ANNA MARTHA CHARL0TTE

1861

6/9/96

9042

ANNA SOPHIA

1895

6/9/337

266

ANNA SUSANNA

1895

6/9/337

359

ANNA SUSANNA

1868

6/9/125

4862

ANNA SUSANNA

1881

6/9/181

2343

ANNA SUSANNA

1903

6/9/487

3623

BAREND

1893

6/9/312

189

BAREND ISAAC

1855

6/9/69

2935

BAREND ISAAC

1865

6/9/113

2197

BAREND JACOBUS

1910

6/9/656

3246

BAREND JACOBUS

1888

6/9/262

2038

BAREND JOHANNES

1888

6/9/260

1681

BAREND JOHANNES

1885

6/9/222

1196

BAREND JOHANNES

1886

6/9/238

1685

BAREND JOHANNES

1881

6/9/183

2930

BAREND JOHANNES

1905

6/9/525

1768

BAREND JOHANNES

1916

6/9/809

150

BAREND JOHANNES

1912

6/9/691

1347

BAREND JOHANNES

1911

6/9/678

3044

BAREND JOHANNES

1851

6/9/55

1000

BAREND JOHANNES

1878

6/9/164

5471

BAREND JOHANNES

1840

6/9/21

4334

BAREND JOHANNES

1845

6/9/35

7652

BAREND JOHANNES

1895

619/344

1899

BAREND JOHANNES ANDRIES

1864

6/9/106

900

BAREND JOHANNES ANDRIES

1907

6/9/579

2602

BAREND JOHANNES ANDRIES

1885

6/9/218

507

BAREND JOHANNES CHRISTOFFEL

1904

6/9/499

1313

BAREND JOHANNES HENDRIK DANIEL

1876

6/9/156

3215

BAREND JOHANNES M

1881

6/9/182

2551

BAREND JOHANNES MARTHINUS

1904

6/9/502

1773

BAREND JOHANNES MARTHINUS

1916

6/9/841

3061

CARLES JOHANNES

1888

6/9/258

1220

CAROLINA PETRONELLA MARGARETHA

1913

6/9/716

1427

CASPER JAN HENDRIK

1910

6/9/652

2649

CASPER JAN HENDRIK

1893

6/9/321

2231

CASPER JAN HENDRIK

1897

6/9/368

2479

CASPER JAN HENDRIK

1890

6/9/285

1904

CASPER JAN HENDRIK

1908

6/9/591

847

CASPER JOHN HENDRIK

1894

6/9/335

2774

CATHARINA ALETTA

1897

6/9/369

2653

CATHARINA FREDERIKA HENDRINA

1882

6/9/187

4061

CATHARINA MAGARITA

1870

6/9/130

5818

CATHARINA MARGARETHA ELIZABETH

1876

6/9/156

3118

CATHARINA MARIA

1865

6/9/113

2118

CATHARINA MARIA

1840

6/9/21

4346

CATHARINA SUSANNA GERTRUIDA

1901

6/9/432

2706

CECELIA MARIA ALETTA

1893

6/9/314

570

CECILIA HELENA CATHARINA

1909

6/9/612

449

CECILIA JOHANNA

1886

6/9/235

1212

CECILIA LEVINA FRANCINA

1915

6/9/775

304

CECILIA MARGARETTA FRANCINA

1880

6/9/172

7625

CECILIA MARIA

1892

6/9/301

459

CECILIA MARIA

1892

6/9/304

987

CECILIA MARIA MAGDALENA

1906

6/9/556

2960

CHARL JACOB NAUDE

1905

6/9/533

3040

CHARLES JACOB

1867

6/9/118

3377

CHRISTIAAN ALBERTUS

1909

6/9/622

2714

CHRISTINA CECILIA

1881

6/9/182

2653

CHRISTINA MARIA

1908

6/9/601

2221

CHRISTOFFEL ALLEWEIN

1907

6/9/580

2741

CORNELIA ALETTA

1846

6/9/40

8618

CORNELIA HENDRINA CATHARINA

1874

6/9/146

222

DAVID JACOBUS

1872

6/9/139

8276

ELISABETH MARGARETHA

1864

6/9/107

1052

ELIZABETH CORNELIA MARIA

1861

6/9/96

8966

ELIZABETH JOHANNA CATHARINA

1863

6/9/104

442

ELIZABETH MARIA

1884

6/9/204

7972

ELIZABETTA MARIA CORNELIA

1894

6/9/326

545

ELSIE

1857

6/9/77

4276

ELSIE ALLETTA

1884

6/9/209

8659

ELSIE CORNELIA

1888

6/9/258

1174

ELSJE CORNELIA

1840

6/9/22

4692

ELSJE MAGDALENA

1859

6/9/87

6312

ENGELA JACOBA

1864

6/9/106

877

FRANS CHRISTIAN

1881

6/9/181

2412

FRANTZ CHRISTIAN

1888

6/9/263

2138

FREDERIK RUDOLPHUS

1914

6/9/765

2480

GEERTRUIDA SOPHIA

1858

6/9/82

5184

GERBRECHT ELIZABETH

1913

6/9/721

2166

GERBRECHT SUSANNA

1909

6/9/626

3194

GERBREG ELIZABETH

1890

6/9/283

1459

GERBREGGA SUSANNA

1908

6/9/609

3220

GERHARDUS DIRK

1862

6/9/98

9365

GERT HENDRIK JACOBUS

1911

6/9/668

1420

GERTINA VAN NIEKERK

1913

6/9/736

3675

GERTRUIDA MARGARITHA

1909

6/9/623

2864

HELENA CATHARINA

1881

6/9/183

2774

HELENA ELIZABETH

1847

6/9/43

9138

HELENA ELIZABETH

1899

6/9/391

2096

HELENA PETRONELLA

1911

6/9/668

1422

HENDRIK ADRIAAN

1880

6/9/175

328

HENDRIK ADRIAN

1898

6/9/381

3093

HENDRIK ROEDOLF

1876

6/9/157

3270

HENDRIK ROEDOLF

1858

6/9/84

5511

HENDRIK TJAART

1893

6/9/321

2260

HENDRIK TJAART

1912

6/9/698

2465

HENDRINA CATHARINA

1912

6/9/711

604

HENDRINA FRANCINA

1876

6/9/157

3269

HENDRINA FRANCINA

1844

6/9/32

7010

HENDRINA FRANCINA JANSEN

1892

6/9/181

2311

HENDRINA MAGDALENA FRANCINA

1881

1980

HENDRINA MAGDALENA FRANCINA JANSEN

1892

6/9/305

1384

HENNING JOHANNES HENDRIK

1881

6/9/181

2311

HESTER

1896

6/9/355

1908

HESTER ADRIANA

1912

6/9/696

2119

HESTER ALETTA

1877

6/9/161

4509

HESTER ALETTA

1859

6/9/87

6167

HESTER CECILIA

1887

6/9/248

1393

HESTER CORNELIA

1912

6/9/699

2626

HESTER CORNELIA

1910

6/9/639

840

HESTER ELIZABETH MARIA

1884

6/9/208

8491

HESTER FRANCINA HENDRINA

1888

6/9/263

2170

HESTER JOHANNA CATHARINA

1905

6/9/523

1449

HESTER JOHANNA MARGRITA

1868

6/9/125

4761

HESTER SALEMINA

1907

6/9/570

1284

HESTER SOPHIA

1889

6/9/272

1619

HESTER SOPHIA

1891

6/9/293

797

HESTER SOPHIA

1860

6/9/90

6907

ISAAC DAVID

1876

6/9/157

3371

ISAAC DAVID

1882

6/9/187

4279

ISAAC DAVID

1883

6/9/200

7254

ISAAC JACOBUS

1888

6/9/252

111

ISAAC STEPHANUS

1875

6/9/151

1672

IZAAC DAVID

1885

6/9/227

2065

IZAAC DAVID

1884

6/9/214

9418

IZAAK CHARL

1856

6/9/76

4142

IZAAK DAVID

1884

6/9/209

8700

IZAK STEPHANUS

1904

6/9/498

1240

IZAK STEPHANUS

1913

6/9/721

2140

JACOB HERMANUS ALBERTUS

1878

6/9/163

5241

JACOBA HENDRIKA ALETTA

1903

6/9/488

3713

JACOBA JOHANNA PETRONELLA CORNELIA

1903

6/9/469

750

JACOBA JOHANNA PETRONELLA CORNELIA

1865

6/9/113

2308

JACOBUS

1899

6/9/393

2603

JACOBUS ADRIAAN

1879

6/9/170

7048

JACOBUS ADRIAAN

1904

6/9/506

2484

JACOBUS ADRIAAN

1902

6/9/450

1490

JACOBUS ADRIAAN

1901

6/9/438

3750

JACOBUS ADRIAN

1874

6/9/148

686

JACOBUS ADRIAN

1861

6/9/93

8519

JACOBUS ADRIAN

1898

6/9/382

3177

JACOBUS JOHANNES

1868

6/9/124

4483

JACOBUS MARTINUS

1898

6/9/373

462

JACOBUS WOUTER HUGO

1890

6/9/284

1712

JAN

1862

6/9/101

9886

JAN ADRIAN

1915

6/9/790

1654

JAN HARM

1892

6/9/302

665

JAN HARM

1890

6/9/276

117

JAN HENDRIK

1905

6/9/529

2451

JAN HERMANUS

1872

6/9/142

8949

JAN STEPHANUS

1908

6/9/595

1392

JANETTA WILHELMINA

1889

6/9/274

2137

JANETTA WILLEMINA

1887

6/9/247

1171

JANNETJE WILHELMINA

1873

6/9/144

9564

JEREMIAS JESAIAS

1873

6/9/143

9333

JOHANNA ALIDA

1874

6/9/146

9

JOHANNA ALIDA

1865

6/9/113

2279

JOHANNA ALIDA

1896

6/9/352

1068

JOHANNA ALIDA

1885

6/9/227

2094

JOHANNA CATHARINA

1875

6/9/152

2015

JOHANNA CATHARINA PETRONELLA

1843

6/9/28

5915

JOHANNA CHRISTINA CATHARINA

1892

6/9/303

881

JOHANNA ELIZABETH

1863

6/9/104

428

JOHANNA HERMINA ELIZABETH

1876

6/9/155

2744

JOHANNA MARGARITA

1860

6/9/92

8169

JOHANNA MARIA

1852

6/9/58

1441

JOHANNA MARIA MAGDALENA

1897

6/9/371

3434

JOHANNA PETRONELLA

1910

6/9/634

96

JOHANNA SUSANNA BARENDINA

1905

6/9/533

3025

JOHANNA SUSANNA HENDRINA

1842

6/9/26

5561

JOHANNA SUSANNA MAGDALENA

1916

6/9/833

2305

JOHANNES

1894

6/9/325

290

JOHANNES CHRISTIAN

1891

6/9/299

1948

JOHANNES GERT

1903

6/9/467

311

JOHANNES HENDRIK

1860

6/9/92

8194

JOHANNES JACOBUS

1906

6/9/541

497

JOHANNES JACOBUS

1906

6/9/543

961

JOHANNES JACOBUS

1890

6/9/279

595

JOHANNES JACOBUS

1890

6/9/286

2041

JOHANNES NICHOLAS

1885

6/9/217

189

JOHANNES PETRUS

1855

6/9/71

3333

JOHN HENRY

1912

6/9/693

1760

LACEYA ABRAHAMA

1853

6/9/63

2068

LASYA CHRISTINA

1873

6/9/142

9041

LASYA SUSANNA

1875

6/9/151

1725

LASYA WILLEMINA

1898

6/9/382

3476

LAVINA CATHARINA

1873

6/9/145

9758

LESYA WILHELMINA

1898

6/9/374

761

LEVINA CATHARINA MAGDALENA

1838

6/9/13

2931

LEVINA CATHARINA MAGDALENA

1860

6/9/91

7060

LODEWYK CHRISTOFFEL

1912

6/9/703

3378

LODEWYK CHRISTOFFEL

1911

6/9/666

1201

LOUIS PETRUS

1867

6/9/121

3939

LOUIS PETRUS

1889

6/9/273

1846

LOUIS PETRUS

1902

6/9/460

3439

LOUISA HELENA

1880

6/9/176

708

LOUISA JOHANNA

1843

6/9/28

5946

LOUISA SOPHIA

1856

6/9/73

3677

LOUISA SOPHIA

1913

6/9/712

806

LOUW GERBRANDT

1893

6/9/313

284

LOUW JACOBUS

1901

6/9/438

3885

LUKAS CORNELIS JOHANNES

1895

6/9/343

1678

MAARTJE MAGDALENA

1903

6/9/488

3771

MAARTJIE ALLETTA

1878

6/9/164

5510

MAGDALENA CATHARINA

1910

6/9/652

2650

MAGDALENA JOHANNA

1865

6/9/114

2321

MAGDALENA JOHANNA CHRISTINA

1907

6/9/580

2785

MAGDALENA JOHANNA MARIA

1900

6/9/414

3976

MAGDALENA PETRONELLA

1880

6/9/172

7624

MAGDALINA MARIA JOHANNA

1852

6/9/57

1257

MARGARETHA

1894

6/9/328

961

MARGARETHA ALETTA

1858

6/9/82

5207

MARGARETHA JOHANNA

1910

6/9/647

1883

MARGARETHA JOHANNA

1891

6/9/298

1819

MARGARETHA MAGDALENA

1910

6/9/634

2

MARGARITA SUSANNAH

1877

6/9/161

4794

MARIA ALETTA

1838

6/9/12

2783

MARIA ALETTA

1878

6/9/164

5685

MARIA CATHARINA

1880

6/9/174

187

MARIA CATHARINA

1893

6/9/317

1082

MARIA CHRISTINA GERTRUIDA

1878

6/9/162

5026

MARIA CORNELIA

1913

6/9/723

2373

MARIA ELIZABETH

1911

6/9/666

1202

MARIA ELIZABETH

1881

6/9/178

1462

MARIA ELIZABETH

1882

6/9/186

3930

MARIA ELIZABETH WILHELMINA

1890

6/9/283

1505

MARIA ELIZABETHA

1897

6/9/365

1425

MARIA JACOBA

1897

6/9/364

1215

MARIA JOHANNA ELIZABETH

1882

6/9/184

3234

MARIA JOHANNA HENDRINA

1907

6/9/584

3346

MARIA KATRINA

1893

6/9/313

367

MARIA MAGDALENA

1896

6/9/359

2920

MARIA MARTINA CATHERINE

1909

6/9/617

938

MARIA PETRONELLA SUSANNA

1865

6/9/111

1871

MARTHA CHRISTINA

1912

6/9/685

444

MARTHA GERBRECHTA SOPHIA

1852

6/9/60

1624

MARTHA JOHANNA FRANCINA

1841

6/9/23

4993

MARTHA SOPHIA

1840

6/9/21

4345

MARTHA SOPHIA ALETTA

1845

6/9/35

7824

MARTHINUS LOUIS

1893

6/9/315

810

MARTINUS CHRISTOFFEL

1881

6/9/179

1715

MARYNA JOHANNA

1883

6/9/195

6463

MICHAEL STEPHANUS

1909

6/9/622

2713

MURAT STEPHANUS

1900

6/9/411

3430

NS

1906

6/9/539

171

OLOF ABRAHAM

1893

6/9/322

2335

PAUL PHILIPPUS

1899

6/9/393

2767

PAUL PHILIPPUS

1847

6/9/44

9245

PAUL PHILIPPUS

1853

6/9/63

2067

PAUL PHILIPPUS

1859

6/9/88

6492

PETRUS CAROLUS

1884

6/9/205

8123

PHILIPUS ARNOLDUS

1880

6/9/177

1004

PHILLIPUS ARNOLDUS

1866

6/9/114

2496

PIETER JOHANNES

1892

6/9/301

293

PIETER NICOLAAS WILLEM

1912

6/9/698

2512

PIETER WILLEM

1913

6/9/720

2113

PIETER WILLEM

1878

6/9/163

5351

PIETER WILLEM

1889

6/9/273

1847

PIETER WILLEM

1882

6/9/190

4861

PIETER WILLEMSE

1892

6/9/311

2510

PIETER WILLEMSE

1852

6/9/59

1502

ROELOF

1844

6/9/32

6572

ROELOF JOHANNES

1895

6/9/340

903

ROELOF JOHANNES

1880

6/9/177

885

ROELOF LOUIS

1901

6/9/440

4310

ROELOF LOUIS

1877

6/9/159

4126

ROELOF STEPHANUS

1915

6/9/783

1017

ROELOF STEPHANUS

1891

6/9/295

1211

SCHALK CAREL WILLEM

1911

6/9/668

1421

SCHALK CAREL WILLEM

1909

6/9/633

4165

SCHALK CAREL WILLEM

1901

6/9/427

1761

SCHALK LOUIS

1906

6/9/543

974

SCHALK LOUIS CORNELIS

1902

6/9/454

2277

SCHALK WILLEM

1902

6/9/460

3454

SCHALK WILLEM

1906

6/9/546

1335

SCHALK WILLEM

1902

6/9/454

2245

SCHALK WILLEM

1903

6/9/486

3548

SCHALK WILLEM

1902

6/9/454

2171

SCHALK WILLEM

1906

6/9/560

3567

SCHALK WILLEM

1888

6/9/258

1184

SCHALK WILLEM

1889

6/9/273

1912

SCHALK WILLEM

1893

6/9/320

1726

SCHALK WILLEM

1868

6/9/122

4053

SCHALK WILLEM

1846

6/9/39

8258

SCHALK WILLEM

1856

6/9/76

4090

SCHALK WILLEM

1911

6/9/670

1710

SCHALK WILLEM JACOBUS

1889

6/9/275

2206

SOPHIA ALETTA

1911

6/9/679

3189

SOPHIA ALETTA

1877

6/9/159

4153

SOPHIA ALETTA JACOBA

1889

6/9/269

1024

SOPHIA JACOBA CHRISTINA

1914

6/9/741

347

STEFINA CATHERINA ABRAMINA

1891

6/9/295

1202

STEPHANUS HENDRIK

1901

6/9/438

3884

STEPHANUS JACOBUS

1889

6/9/274

2131

STEPHANUS JOHANNES ROELOF

1860

6/9/91

8089

STEPHANUS JOHANNES ROELOF

1860

6/9/90

6806

SUSANNA DOWLINA HENDRICA

1892

6/9/308

1984

SUSANNA ELIZABETH

1892

6/9/307

1734

SUSANNA ELIZABETH

1890

6/9/287

2287

SUSANNA KASYA

1907

6/9/562

40

SUSANNA MARIA

1900

6/9/397

258

SUSANNAH ELIZABETH ADRIANA

1892

6/9/301

447

SUSANNAH MARGARITHA JACOBA

1912

6/9/702

3058

TJAART

1879

6/9/170

6990

TJAART JOHANNES

1894

6/9/335

2775

TJAART JOHANNES

1896

6/9/352

1034

TJAART JOHANNES

1905

6/9/527

2192

TJAART STEYN

1904

6/9/507

2636

WILLEM ANDRIES

1894

6/9/325

293

WILLEM HENDRIK

1895

6/9/338

540

WILLEM JACOBUS

1879

6/9/170

6869

WILLEM JACOBUS

1853

6/9/64

2247

WILLEM JACOBUS

1863

6/9/103

382

WILLEM JACOBUS MARTHINUS

1893

6/9/320

1791

WILLEM MARTHINUS

1912

6/9/693

1627

WILLEM STEPHANUS

1901

6/9/440

4237

WILLEM STEPHANUS

1887

6/9/248

1324

WILLEMINA CHRISTINA ELIZABETH

1901

6/9/420

441