The Vorster's and family History

Your Family's Journey Through Time

Notes


Tree:  

Matches 4,851 to 4,898 of 4,898

      «Prev «1 ... 94 95 96 97 98

 #   Notes   Linked to 
4851 Willem Jacobus Vorster & Johanna Adriana Vorster was doopgetuies Vorster, Willem Jacobus (I24180)
 
4852 Willem Johannes Vorster en Mar ia GP Vorster getuies Vorster, Aletta Francina Jacoba (I11043)
 
4853 Willm Adriaan Vorster was die doopvader - die "vader onbekend". Vorster, Gerbrecht Elisabeth (I2287)
 
4854 Wilma Paulsen, Petronella Wilhelmina (I25907)
 
4855 Winkelier, Wapadskloof. Sykes, Robert William (I1295)
 
4856 Woon in 1914 op Modderfontein, Distr. Jamestown Vorster, Johannes Hendrik (I846)
 
4857 Woon in 1924 op Koningskroon, Distr. Wodehouse Kotzee, Maria Elisabeth (I2648)
 
4858 Woon in Christchurch, New Zealand. Vorster, Cornelia Johanna Janetta (I24042)
 
4859 Woon in Oos Londen Vorster, Alwyn Louis (I3862)
 
4860 Woon in Witbank. Willem Johannes Vorster op 1 Dec 1925 aangestel as "curator bonis of mental patient Paulus Phillipus Vorster" Vorster, Paulus Philipus (I2947)
 
4861 Woon op Boesmansbank, Dewetsdorp. Oorlede in Wêreldoorlog II
T5707/45 
Vorster, Johannes Stefanus (I12627)
 
4862 Woon op die plaas Tweekazen No 1213, Waterberg. Vorster, Andreas Wilhelmus Jacobus (I3145)
 
4863 Woon op plaas Roodenek, Distr. Wodehouse
13039? 
Vorster, Alwyn Louis (I3607)
 
4864 Woon op Roodepoort., Balmoral. Vorster, Jan Hendrik (I3206)
 
4865 Woon op Rooipoort, Balmoral. Vorster, Joachim Marthinus (I2024)
 
4866 Woon op Valschfontein, Colesberg. Vorster, Barend Johannes (I5427)
 
4867 Woon tans in Perth, Australië. Vorster, Gerrit (I20422)
 
4868 Woon tans op die plaas L`Ideal naby Lady Grey ,aangrensend aan Vorstershoek en Kruisementsfontein. Vorster, Hendrik Francois (I1384)
 
4869 Woon vanaf Augustus 2001 in Florida, V.S.A. Vorster, Yolandè (I24044)
 
4870 Woonagtig in Newcastle Vorster, Casper Johannes (I14998)
 
4871 Word die eerste keer gelys in Cradock se opgaafrolle in 1818 - hy besit 2 perde.
In 1819 - 6 beeste,50 skape en 46 bokke.
In 1820 - 21 beeste en 75 skape.
In 1822 - 22 beeste,164 skape en 31 bokke.

Toekenning van die plase Paardehoek 394 en Ruigtekloof 393 (aangrensend aan Mistkraal) gemaak aan S W Vorster op16 Junie 1863. Plase gaan op 12 September 1863 na J A Vorster.(Cradock Quitrents Vol3.1 bls 55) 
Vorster, Schalk Willem (I16)
 
4872 Word die eerste keer gelys in Cradock se opgaafrolle vir 1817 - sy besit niks.
In 1818 - niks.
In 1819 - niks.
In 1820 - 25 skape.
In 1822 - 32 skape en 17 bokke.
In 1823 - 26 skape en 16 bokke.
In 1824 - 30 Skape,12 bokke. 
Vorster, Elsie Johanna (I14)
 
4873 Word die eerste keer gelys in Graaff Reinet se opgaafrolle in 1810 - hy besit niks.In 1811 het hy nog steeds niks. In 1814 is hy getroud,het 1 dogter,26 beeste,50 skape en 50 bokke.

In 1820 - 3 seuns,1 dogter,22 beeste,94 skape,woon in agter Sneeuwberg.
In 1822 - 3 seuns, 2 dogters,13 beeste en 5520 wynstokke!
In 1823 - 3 seuns, 2 dogters,510 skape en 5520 wynstokke.
In 1824 - 3 seuns, 3 dogters, 22 beeste, 639 skape en 5520 wynstokke.

"Bar Joh Vorster , Jacobus zoon , koop op 29 Augustus 1820 erwe 24 & 25 in Cradock", elk groot 1 morg 25 roede en hy betaal 1200 Riksdalers. Hy verkoop erf 25 op 9 Jul 1833 aan Andries Daniel Venter.
(Transfers,Vol 4 Part1 bls 65) 
Vorster, Barend Johannes (I13)
 
4874 Word die eerste keer genoem in Cradock se opgaafrolle vir 1816 - besit niks.
In 1817 - niks
In 1818 - 10 beeste,96 skape en 21 bokke.
In 1819 - 18 beeste,90 skape, 26 bokke.
In 1820 - 21 beeste en 110 skape.
In 1822 - 22 beeste, 164 skape en 31 bokke.
In 1823 - 31 beeste,207 skape en 25 bokke.
In 1824 - 1 dogter, 2 waens, 2 perde, 25 beeste, 21 skape.

31 Maart 1837 - Doen aansoek en verkry toekenning van die plaas Rietfontein 174 veldkornetskap Brak Rivier, groot 3736 morg in die distrik Albert (QRR 9 bls 134)

Hy verkoop die plaas op 2 November 1854 aan Johannes Hendrik van der Walt vir £1650-0-0.(T188,12.1.1855) 
Vorster, Jacobus Adriaan (I15)
 
4875 Word die eerste keer getoon in Graaff Reinet se opgaafrolle in 1805- hy het i seun,4dogters en 603 skape. In 1806 het hy net 380 skape.In 1807 het hy steeds1 seun, 4 dogters en 550 skape.
In 1812 is hy `n wewenaar met 4 dogters, 8 beeste en 223 skape.In 1813 het hy nog syeeds 4 dogters,8beeste en 210 skape en hy woon in die agter Sneeuwberg distrik.In 1814 het hy 4 dogters,8 beeste en 152 skape en hy woon steeds in die agter Sneeuwberg distrik. 
Meyer, Olof Abraham Servaas de (I262)
 
4876 Word later Hendrik Schoeman. Arriveer 1724 Schumacher, Heinrich (I8177)
 
4877 Word ook as gedoop getoon op 3/11/1962 te Sasolburg Wes. Vorster, Isabella Magrietha (I21716)
 
4878 Word vir die eerste keer genoem in Balmoral & Middelburg Konsentrasiekamp rekords - DBC 46 Balmoral Cr, DBC 47, Balmoral en DBC 83 Middelburg CR.. Kon nog geen ander rekords opspoor nie. No. 85278 Tent No. II 765 Was in die kamp vanaf 4 Junie 1901 (1 jaar oud) tot met sy dood op 27 Julie 1901. Oorlede aan "measles". Vorster, Barend Jacobus Johannes (I26286)
 
4879 Wsduwee Lubbe Swart, Martha Malan (I21874)
 
4880 Wweduwee Smith Rensburg, Dina Carolina van (I6726)
 
4881 Wynand Frederik Bloem? Bloem, Cornelis Petrus (I15102)
 
4882 x 8 Feb 1875 ?
28915 
Family F391
 
4883 X met Hester Johanna Margaritha Buys? Kruger, Gert Hendrik Jacobus (I5276)
 
4884 XX Daniel Andries Malan * 2 julie 1944 te Pietersburg.? Vorster, Jeanne (I8714)
 
4885 ZIM 576/57, RGN 5/650
van Gwendinge Farm, Burma Valley, Umtali. 
Vorster, Johannes Lodewyk Stefanus (I2502)
 
4886 ZIM 117/66 , RGN 5/662 Steyn, Engela Jacoba Magretha (I18047)
 
4887 ZIM 576/57
Zim1638/7van Nuwe Begin, Burma Valley, Umtali.1 
Vorster, Barend Izak (I18048)
 
4888 ZIM 576/57 RGN Family F1615
 
4889 ZIM 67/43 Vorster, Nicolaas Aling (I10508)
 
4890 ZIM DR 577/58 Family F10757
 
4891 ZIM DR Vol 48 / 116 Family F9794
 
4892 ZIM DR Vol 48/ 116 Vorster, Johannes Stephanus (I18284)
 
4893 [ ] Wet, Martha Catharina de (I13385)
 
4894 [69.3] Source (S59)
 
4895 [7]
T917/89 
Vorster, Hendrik (I16625)
 
4896 `n Apteker van Newlands Pharmacy in Johannesburg. Vorster, Louis Petrus (I10522)
 
4897 ÷ Klerk, Lourence de (I20013)
 
4898 ÷ 2.1980,
sy xx Thomas Butler ROOD, ÷ 1985,
dv. Hendrik Lukas Christiaan Beyers Stander en Ella Rosina van Tonder. 
Stander, nn (I16982)
 

      «Prev «1 ... 94 95 96 97 98


Contact Us

  • Contact Us
  • vorster.net@gmail.com
  • vorster.net/genealogie

Webmaster Message

For updates use the 'Suggest' or 'Submit Photo/Doc' link on the relevant page of the person.